Fylket kaller inn til krisemøte om bomsaken

Roger Ryberg

Roger Ryberg Foto:

Det har blåst kraftig rundt bomsaken etter at Høyre og KrF snudde. Nå innkaller fylket til krisemøte om bomsaken.

DEL

Tirsdag 23. april inviteres det til ATM-rådsmøte i Buskerudbysamarbeidet. Møtet vil avholdes i fylkeshuset i Drammen.

– I møtet belyses hvilke konsekvenser det kan ha dersom Buskerudbypakke 2 ikke iverksettes, og hva handlingsrommet kan være uten en eventuell bypakke, heter det i invitasjonen til medlemmene.

ATM-rådet (Areal-, transport- og miljørådet i Buskerudbyen består av ordførerne, fylkesordføreren og 30 valgte politikere fra de fem kommunestyrene og fylkestinget. De møtes i dette rådet for å diskutere sentrale problemstillinger før formell politisk behandling i kommunene.

Bomsaken har vært heftig debattert i uken som har gått. Det har blitt klart at Høyre nå snur i bomsaken, noe som gjør at det ikke lenger er flertall for bypakka slik den foreligger nå.

– Den folkelige motstanden er enorm, det må vi ha respekt for, uttalte ordførerkandidat i Høyre, Fredrik A. Haaning.

Og hva skjer så med veiene som etter planen skulle ha blitt finansiert med bilistenes bompenger?

– Det vil bli orientert om utfordringer knyttet til busstilbud, utbyggingsavtaler med statlige aktører som Bane NOR og Helse Sør-Øst og eventuelle andre utbyggingsområder. Hvilke utfordringer vil det være knyttet til å finansiere enkelttiltak som ny Svelvikvei eller ny Holmenbru utenfor bypakke? heter det i invitasjonen.

– Panikk

Ulf Erik Knudsen (Frp) sitter selv i ATM-rådet som en av tre representanter fra sitt parti. Han kaller invitasjonen oppsiktsvekkende.

– Det virker som panikken har tatt bompengetilhengerne helt. Både i form av mer eller mindre velbegrunnede utspill i avisene, og nå dette krisemøtet. Det virker som man hausser opp stemningen noe fryktelig. Det er ikke grenser for hva som kan skje om man ikke vedtar bompakka ut ifra det man leser i sosiale medier, sier Knudsen.

Saken fortsetter under bildet.

Ulf Erik Knudsen

Ulf Erik Knudsen Foto:

– Men er det ikke en viss grunn til å hausse opp stemningen nå, med tanke på det som har skjedd i det siste?

– Det er klart det er et stort skifte, men de bør kanskje bare avvente hva de demokratiske prosessene i bystyret sier. At de nå går inn i krisemodus synes jeg er litt oppsiktsvekkende. De føler nok nå at gulvet begynner å ramle under de, og det kan jeg på en måte forstå. Men det er oppsiktsvekkende at et overordnet organ ikke venter på hva bystyret i Drammen sier om saken, sier Knudsen.

– Det er ikke noe panikk

Fylkesordfører Roger Ryberg og Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal står bak invitasjonen til møtet. De er henholdsvis leder og neste i ATM-utvalget og ATM-rådet.

Ringdal forklarer at hun tok initiativ til dette møtet, men er ikke med på at det kan kalles et krisemøte.

–  Jeg tok initiativ til et møte i ATM-rådet for jeg mener det er viktig at vi nå går gjennom konsekvensene av at Drammen eventuelt vil trekke seg ut. Dette er dagsaktuelt og jeg vil få opp noen konsekvenser for alle som deltar i Buskerudbyen i god partnerånd, for det er flere partnere og den lagånden ivaretar vi best med et ATM-råd for alle. Vi vil gi alle mulighet til å fortelle hva de tenker før bystyremøtet i Drammen 30. april, sier Ringdal.

Hun avviser at det er panikk.

– Dette er ikke noe krisemøte og det er ikke noe panikk. Dette er et arbeid vi har holdt på med i mange år, bystyret i Drammen og kommunestyrene ellers har gitt sin tilslutning til Buskerudbypakke 2. Det innebærer at vi har brukt veldig mye ressurser på dette, og hvis det er sånn at Drammen trekker seg ut 30. april er det relevant å ha et siste møte for å tegne og forklare hva dette innebærer.

– Ille ute å kjøre

– Hvorfor kunne dere ikke, som Knudsen sier, ventet til behandlingen i bystyret i Drammen?

– Det er relevant å ha et møte for å tegne opp konsekvenser før et nytt vedtak tenker jeg. Det er for sent å gjøre det etterpå, det er lite poeng i å ha et møte før Drammen har trukket seg ut, sier Ringdal.

Roger Ryberg forteller at det er viktig å belyse hvilke konsekvenser det vil få om alt stopper opp i Drammen.

– Det er et forslag som er sendt til Stortinget som er vedtatt i de fire kommunene og fylkestinget. Hvis dette rakner må vi få vite om konsekvensene, og derfor har vi møte umiddelbart etter påske, sier Ryberg.

Han venter nå på hva som skjer etter Drammen Høyres kuvending i bomsaken.

– Ut fra det som sies av Haaning er jo Buskerudbypakke 2 ferdig. Om det er riktig det han påstår, da er vi ille ute å kjøre. Dette må vi få greie på, og da er det snakk om å få belyst hva dette betyr.

Artikkeltags