Denne løsningen sørger for krisemøte om bru

Bane Nor kaller det et avtalebrudd. Ordføreren kaller inn til krisemøte. Vi viser deg hvordan det kan bli om formannskapets vedtak blir stående.