Starter bygging av rv23 neste år

Den nye veien vil gå fra Dagslett til Linnes.

Den nye veien vil gå fra Dagslett til Linnes. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Bygging av rv23 Dagslett-Linnes får 220 millioner. Ny vei kan stå ferdig i 2021.

DEL

LIER/RØYKEN: - Planlegging for oppstart av byggingen av ny riksvei 23 fra Dagslett i Røyken til Linnes i Lier har neste år fått 220 millioner kroner, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen Buskerud Hans-Jan Håkonsen.

- Midlene til riksvei 23 sørger for at vi kommer i gang med selve byggingen sent i 2016 eller begynnelsen av 2017. Midlene er 50 millioner direkte fra Staten og så beregnet 170 millioner kroner i fremtidig bompenger. Prosjektet går på skinner og vi skal bruke 2016 til full klargjøring og rigging av områdene der vi skal bygge både vei og tunnelen.

- Prosjektet omfatter bygging av 5,5 kilometer ny firefelts veg mellom Dagslett i Røyken kommune og Linnes i Lier kommune. Den nye vegen vil delvis følge dagens trasé og delvis gå i ny trasé. Hovedelementene i prosjektet er en tunnel på 2,2 kilometer, nye kryss ved Dagslett og Linnes og en 300 meter lang kulvert ved Linnes. Bygging av tre kilometer gang- og sykkelveg inngår også i prosjektet.

- Med forbehold om Stortingets tilslutning til et foreslått opplegg for delvis bompengefinansiering er det lagt opp til anleggsstart i 2017. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2021. Midlene i 2016 vil bli brukt til prosjektering, grunnerverv og andre forberedende arbeider.

Fosskolltunnelen

- På programmet neste år står også en fullstendig opprusting av den over 40 år gamle Fosskolltunnelen på E 18 i Lier.

– Her er det avsatt 130 millioner kroner i budsjettet. Tunnelen vil bli rehabilitert neste år.

- Det er også avsatt mindre midler til opprusting av både Elgsaugtunnelen og Meraskottunnelen på riksvei 23.

Heis til togene

Tilgjengeligheten på Drammen stasjon skal bli bedre. I løpet av neste år vil man bygge to heiser til sporene på stasjonen.

I alt er det bevilget 9 millioner kroner i 2016, hele prosjektet vil totalt koste 16 millioner kroner.

Les mer om statsbudsjettet i Buskerud her

Artikkeltags