«Delt by» i tre år. Dette mener kommunen er den beste løsningen

Hver dag beveger tusenvis seg over bybrua. En midlertidig gang- og sykkelbru til rundt 37 millioner kroner vil gi en «tilnærmet normalsituasjon» når brua skal rives og erstattes i 2022, ifølge rådmannen.