Forrige uke var det vært trontaledebatt på Stortinget. Den har fått fram hovedskillene i norsk politikk. En av sakene som har blitt debattert, handler om et forslag Arbeiderpartiet har fremmet sammen med SV om obligatorisk tjenestepensjon fra første krone for alle.

Hva handler pensjon fra første krone egentlig om?

Jo det handler om å fjerne den urettferdigheten som ligger i at rundt 1 million vanlige arbeidsfolk ikke har rett til pensjon for den delen av lønna som er under 97.000 kroner. De som rammes da, er først og fremst ungdom, deltidsansatte, midlertidig ansatte, folk i kortvarige jobber og vikariater, lavtlønte og selvsagt dem som blir pensjonister, uten å ha hatt rett til slik opptjening. For mange av dem utgjør 97.000 kroner en stor del av den årlige inntekten. Dette er dem som har hatt lite fra før. Forskjellene forsterkes ved oppnådd pensjonsalder og følger dem videre, livet ut.

Det er den urettferdigheten Arbeiderpartiet og SV vil gjøre noe med. Høyreregjeringa sier nei. Det kan jo vanlige folk merke seg.

Lederen av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Erlend Wiborg har uttalt offentlig at han støtter prinsippet om pensjon fra første krone, men Fremskrittspartiet og resten av høyreregjeringa vil likevel ikke støtte dette rettferdige kravet, fordi NHO sier nei.

NHO advarer – det svekker arbeidslinja dersom vanlige folk får for god pensjon.

De sier ingenting om dem med høye lederlønninger, fallskjermer og pensjonsavtaler andre bare kan drømme om. LO ville ha pensjon fra første krone inn i tariffoppgjøret i år. NHO nektet og sa det ikke hørte hjemme der, men hos lovgiver. Når vi som lovgiver så tar saken, mener de at det er å blande seg inn i tariffoppgjøret. Pensjon fra første krone hører altså verken hjemme i tariffoppgjøret eller i Stortinget! Hvor hører det hjemme da?

Det kunne vært interessant å få et svar på det, for eksempel fra Frps leder av arbeids- og sosialkomiteen, som altså egentlig er for, men likevel mot fordi NHO har sagt nei.