Rødgrønt i Viken

Håpet på borgerlig side brast. De rødgrønne har blitt enige om gå sammen for å få til et samarbeid i det nye storfylket Viken.