Klagene tas til følge. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

Slik lød den knusende dommen fra Fylkesmannen i Innlandet etter å ha behandlet en av høstens store debattsaker i Drammen, nemlig om skisenteret i Aron skal slippe kravet om reguleringsplan for å demme opp en myr til snøprduksjon og bygge ny sykkel- og alpintrasé. Hovedutvalget for tekniske tjenestersto fast på å gi dispensasjoni to runder, men Naturvernforbundet og Fylkesmannen i Viken og Oslo klagde saken inn for staten. Og nå er altså konklusjonen klar.

Drammen skisenter, som i høst skiftet navn til Skimore Drammen etter å ha fått nye kapitalinteresser inn på eiersiden, er noe av det beste Drammen har å by på. Derfor har Drammens Tidende ment at skisenteret bør ha livets rett også i fremtiden. Men på like vilkår som alle andre.

Daglig leder Erik Graaberg er naturlig nokskuffetover avgjørelsen. Samtidig er han ikke overrasket. Noe ingen bør være. Her er det nemlig politikerne i Drammen som har gjort en for dårlig jobb. De har brutt reglene, og da er det Fylkesmannens jobb å reagere på det.

Gir du dispensasjon for å gjøre store inngrep i naturen, slik politikerne i teknisk hovedutvalg har gjort, gir du samtidig avkall på all form for medvirkning og innspill fra andre friluftsinteresser. Du sier nei til risikoanalyser og kunnskap som er viktig for å vurdere om tiltakene er forsvarlig både med tanke på samfunnssikkerhet, naturmangfold og klimahensyn. Det ville for eksempel vært betryggende for beboerne i området å vite at de ikke blir skylt nedover åssiden dersom det kommer styrtregn og myra ikke lenger er der for å suge opp overvannet.

Det ville vært langt ryddigere av det politiske flertallet å behandle Graaberg og Skimore-eierne på samme måte som vi ønsker at alle blir behandlet, nemlig likt. Det hadde vært mer fair overfor skisenteret og deres støttespillere, og det ville spart dem for denne ekstra ørkenvandringen i byråkratiet. Det har i alle fall ikke manglet på advarsler, blant annet fra Drammens Tidende. Reguleringsplaner er tross alt alltid det normale når man skal foreta inngrep i terrenget, uansett hvilke andre interesser det veies opp mot.

Etter ordlyden i vedtaket fra Fylkesmannen å dømme, har politikerne i Drammen hatt en særdeles dårlig sak. Saksbehandler skriver for eksempel: «Tiltakshaver har anført at det er en fordel med en raskere og billigere prosess med dispensasjon enn plan. (..) Det kan ikke være en fordel at man ikke ivaretar lovens formål, i en sak som berører såpass mange hensyn.»

Det er forunderlig at erfarne toppolitikere som stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen (H), parlamentarisk leder i samme parti Trond Helleland og Aps Masud Gharahkhani ikke har klart å gi bedre råd til en lokal næringslivsaktør enn det de har gjort i denne saken. Kanskje har de latt seg blende av Facebook-gruppen La skisenteret leve med over 10.000 medlemmer å fiske stemmer fra. De som trodde at stortingsrepresentantene skulle klare å overbevise statens forlengede arm, må også føle seg snytt nå.

For det hele endte med et politisk mageplask, midt i myra.

Myras betydningen og evne til å binde CO2 har fått stadig økt oppmerksomhet, noe denne debatten er et godt eksempel på. Mange har også ytret seg til forsvar for myra og friluftsinteressene i området. Statlige og regionale myndigheter har et spesielt ansvar for å bevare myrområder, og derfor er det vanskeligere enn noen gang å tukle med dem, uansett hvor mye myr som er gravd opp før. Om akkurat myra ved Aron er en som bør vernes, vet vi faktisk ikke. Nettopp fordi slike ting avklares gjennom grundige reguleringsprosesser.

Nylig tok drammenser og Ap-politiker Lina Strandbråten over lederklubba i hovedutvalget for tekniske tjenester, angivelig for å demme opp for dominansen fra trekløveret fra tidligere Nedre Eiker, Thor Sigurd Syvaldsen (Ap), Tor Tveter (H) og Knut Gjerde (Frp).

Strandbråten har i likhet med resten av Ap vært tydelige tilhengere av å gi skisenteret dispensasjon. Men hun tar nok Fylkesmannens klare signaler med som en nyttig lærepenge videre.

Det viktige nå er å få denne saken inn på rett spor, noe lokalpolitikerne skylder skisenteret og deres støttespillere. Ut fra Facebook-engasjementet å dømme er i alle fall publikum utålmodige etter å komme i gang. Og med nye eiere i ryggen, bør det neppe mangle penger for å finne løsninger for fremtidens snøutfordringer i Aron. Men den eneste riktige veien nå er å rykke tilbake til start og starte en reguleringsplan.

Les også:

Bønn fra Aronsløypa: – Vær så snill, gi oss et klikk

Fylkesmannen krever omkamp: – Vil stanse utvidelse av Aronsløypa