Halvparten av jentene og hver femte gutt på 13–14 år er blitt spurt om å dele nakenbilder av seg selv. Vi voksne bør starte samtalen om digital bildedeling tidligere enn vi kanskje tror.

Medietilsynet har lagt fram tall fra undersøkelsen «Barn og medier 2022» om unges erfaringer med deling av nakenbilder. Halvparten av de yngste jentene som har fått dette spørsmålet i undersøkelsen (13–14-åringer) har blitt spurt om å dele nakenbilder. Av guttene på samme alder har 20 prosent blitt spurt om å dele. Nær halvparten av jentene i alderen 13–18 år har fått tilsendt nakenbilder fra andre. Noen er fra venner eller kjæreste, men for jentene er det vanligst at bildene kommer fra ukjente.

Les også:

Redd Barna har i forbindelse med sin rapport «Hvis du liker meg, må du dele et bilde» fra 2018 intervjuet en del ungdommer om hvorfor de deler nakenbilder. Flere fortalte da at nakenbilder kan være en morsom måte å flørte på, og å øve seg på å fremstå som seksuelle subjekter. Noen sa også at det å dele nakenbilder kan sees på som et uttrykk for nærhet, intimitet og tillit mellom kjærester, eller mellom venner «på tull», for å vise fram undertøy og få bekreftelse og komplimenter for kroppen sin.

Samtidig kommer det fram i rapporten at mange unge opplever press om å dele bilder av seg selv eller om å videresende bilder de har mottatt, for eksempel i en kjæresterelasjon.

Dette er det viktig at vi voksne er klar over og vet hvordan vi bør forholde oss til. Ungdommene selv mener spredning av nakenbilder kan forebygges ved at de voksne får en større forståelse for hvor viktig bildedeling er i barn og unges hverdag, ifølge Redd Barnas rapport.

Les også:

De unge råder oss voksne til å åpne for en samtale både om positive og negative sider ved deling. Foreldre må vise forståelse for at ungdomstiden er en fase hvor man kan ta uoverveide valg, og skape en trygghet for at de unge har noen å snakke med dersom de kommer opp i problemer.

Det er viktig at unge føler seg trygge på at de kan fortelle om vonde opplevelser på nett eller noe dumt de selv har gjort, uten å få kjeft eller «straff» som for eksempel å bli nektet tilgang til telefonen eller til den tjenesten der bildet er delt. I stedet ønsker de unge støtte og hjelp fra de nærmeste voksne.

Samtidig er det viktig at grensesetting og risiko ved å dele seksualiserte bilder blir snakket om både på skolen og på hjemmebane.

Det er viktig å få fram at det ikke er vanlig å dele nakenbilder. Kun 15 prosent av 13–18-åringene har gjort dette, ifølge Barn og medier 2022. Det er også viktig å lære de unge å sette egne grenser, og formidle at de ikke må føle seg presset til å gjøre noe de ikke vil. Når man er ung, kan det være vanskelig å overskue konsekvenser av valg som blir tatt i øyeblikket.

Les flere kronikker og debattinnlegg her

Å dele et nakenbilde kan framstå som uskyldig moro i det det skjer. Men det er viktig å være klar over at risikoen for å miste kontrollen er stor, slik at bildene blir spredt videre. Å dele slike bilder med ukjente kan også øke faren for utpressing og i verste fall overgrep.

I tillegg bør ungdommene gjøres klar over at forhold rundt både å ta, oppbevare og spre seksualiserte bilder er ulovlig, og kan medføre straff.

Presset om å dele bilder starter tidlig, og kanskje tidligere enn mange av oss voksne tror. Medietilsynet har laget en veiledning til foreldre som vil ta praten med sin ungdom, men som kanskje synes det er vanskelig å vite hvordan en slik samtale bør angripes.

Nettpatruljen i politiet og Medietilsynet samarbeider om et digitalt foreldremøte om bildedeling som ble strømmet digitalt den 19. januar, og som er tilgjengelig i opptak i etterkant.

På foreldremøtet ble det svart på fra publikum om både hva som er lov og ikke, og hva man kan gjøre for å hjelpe egne barn i å ta gode valg i møte med en krevende delingskultur. Mange unge trenger voksenstøtte både for å få hjelp til å håndtere press og til å gjøre riktige valg dersom uhellet er ute.