Først, la meg takke for muligheten til å jobbe som lærer i drammensskolen, en jobb jeg har elsket i mer enn 11 år.

Siste dag i mai, etter beskjed fra kommunalsjef for barnehage og skole i Drammen, Thomas Larsen Sola, skulle alle offentlige grunnskoler i Drammen markere Pride i skoletiden. Han skrev den 31. mars til skolene at hensikten blant annet var «å skape rom for mangfold, og at alle elever skal oppleve tilhørighet».

Som lærer vil jeg alltid jobbe for tilhørighet, trivsel og trygghet for alle mine elever, uavhengig av kjønn, identitet og seksuell orientering. Likevel kan og vil jeg ikke delta i noen Pride-markering. Sola og kommunestyret må gjøre en grundigere vurdering av hva de tvinger elever og ansatte til ved å pålegge oss å arrangere Pride i skolen.

Les også

Det fremstilles som om Pride bare handler om mangfold og likeverd, men det handler om noe langt mer enn dette. Pride har en tydelig og vid agenda som er langt større enn hva skoler og barnehager kan ta del i. Pride vil «synleggjere det store mangfoldet innan seksualitet, kjønn og kjærleik». Har Sola og kommunestyret satt seg inn i dette seksuelle mangfoldet som Pride løfter fram?

Det er i all hovedsak de skeives (LHBTIQ+) interesseorganisasjoner verden over som utformer Pride. Det er deres viktigste verktøy i å påvirke storsamfunnet og synliggjøre sin politikk. Homofiles kamp mot diskriminering utgjør bare en liten del i programmet deres.

På åpningsfesten til Oslopride inviteres du til «en dyp, bløt, varm og våt tilstand». Pride gir råd til arrangement av sexfester. Pride vil være et talerør for dem som selger sex. Pride løfter fram chemsex (det å kombinere sex med illegale rusmidler) og vil gi utøverne deres ønskede ruspolitikk. Pride vil synliggjøre polygami (flergifte) og BDSM og fetisjme (seksuell bruk av underkastelse og smerte). Pride arrangerer dragshow for barn.

Les også

Er det dette mangfoldet som Sola mener må bli synliggjort for barna i drammensskolen?

Mener Sola at han har rett til å sende våre barn foran seg som de skeive organisasjonenes fanebærere? Eller mener han å kunne kapre og renvaske merkevaren Pride, og selv få definere konseptet slik han vil? Hvordan vil i så fall Sola skille og avgrense Pride fra de store prideaktørene?

Sett at Sola vanner ut eller myker opp denne kampanjen, så vil jeg likevel ikke delta. Navnet og flagget til Pride utgjør et maktspråk for en kaotisk helhet av skeive verdier og saker. Vi må ha respekt for navn, ord og deres virkninger på mennesker, ellers kan vi ikke kommunisere tillitsfullt med hverandre. Det er uærlig å redusere Pride til å kun bety positivt mangfold og inkludering.

At voksne med interesse for det får markere Pride i det offentlige er en ting, men at barn nå pålegges dette er grove overtramp av fra kommunens side. Hvis Sola og kommunestyret mener at ingen elever og lærere kan være imot Pride, tar de på seg en jobb som spenner bein på alt som heter tanke- og samvittighetsfrihet. Ofrer de virkelig vår grunnlovsrett for dette?

Les også

Mange elever, foreldre, lærere og annet personale i drammensskolen kjenner på diskriminering nettopp på grunn av denne pålagte pridemarkeringen. Elever på flere skoler ble holdt hjemme denne dagen, noen elever og lærere nektet oppmøte eller gjemte seg for å unnslippe markeringen. Noen har opplevd reell frykt for å miste jobben av dette.

Ikke alle har samvittighet eller overbevisning til å kunne delta i Pride. Disse er like fullt elever og ansatte som Sola er forpliktet på å skape tilhørighet for. Skal ikke alle få bidra til det mangfoldet vi har i samfunnet vårt? Eller fortjener vi ingen plass, vi som ikke er for Pride?

Hvorfor ikke heller ha et mangfold av mangfoldsmarkeringer? Kan ikke skolen få komme opp med noe eget i stedet? Kan ikke skolens egen markering ta utgangspunkt i elevenes stemmer fremfor Pride?

Flere debattinnlegg og kronikker

Kanskje barna vil ha en mindre seksualisert markering av mangfold der de får vise fram noe av det som betyr mye for dem? Kanskje noen vil gå med sin samekofte, noen med en annen folkedrakt, noen vil kanskje ta på seg fotballdrakten de elsker, noen vil kanskje ta med og fortelle om sitt instrument, sin graverte Bibel, sin Bhagavadgita eller sitt Pride-flagg? Det er mange grupper og minoriteter i skolen som opplever stigma, ikke bare skeive. Elever og lærere sammen vil kunne komme fram til markeringer som løfter fram det reelle mangfoldet ved hver skole og klasse.

Det er i alle fall et mangfold av muligheter utenom Pride, og Pride må ut!

Med all respekt vil jeg be Thomas Larsen Sola, som min øverste leder, om offentlig svar på dette brevet. Jeg vet det angår mange flere enn meg selv.

(Innlegget er et åpent brev til Thomas Larsen Sola, kommunalsjef for barnehage og skole i Drammen.)

Nyheter fra Drammens Tidende