Gå til sidens hovedinnhold

Private kan sikkert overta, men er det på tide å innlemme Attic i fellesskapet?

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ifølge oppslag i Drammens Tidende ønsker Wenche Brun å overdra Attic til den kommunalt drevne Kulturskolen? Politikerne har ballen, men flere tviler. Bør private overta?

Det vil være et stort tap for byen om arbeidet ikke videreføres. Egentlig skandaløst og sjokkerende. Det er hundre grunner. Her er noen av dem:

Wenche og hennes medhjelpere har skapt et av landets største og beste senter for dans og andre aktiviteter. Noen korte tall fra Drammens Tidende forteller mye. 1.840 kvadratmeter på Sundland, fire dansesaler, yogasal og reformersal. 1.250 elever fra 2 til 90 år. 19 pedagoger med 100 kurs i uken. Mange stilarter i dans, men også sang og teater, yoga og pilates. Her myldrer det av liv hver kveld. På dagtid gymsal for Akademiet, i helgene høres Hillsong.

Barn og unge er det viktigste vi har, derfor noen store ord. Attic er byens viktigste sosialiseringsarena for jenter, men også flere og flere gutter. Er påvirkningen derfra viktigere enn både far og mor – og lærerne i skolen? Som mangeårig fotballtrener, idretts- og kroppsøvingslærer gjorde jeg tidlig en oppdagelse. De som gikk på Attic utmerket seg positivt. Gode holdninger, empatiske, behagelig og lette å ha med å gjøre, rolige, ydmyke og vennlige, rette i ryggen, allsidig trent, sterke og sunne. Det var noe ekstra der, men hvorfor var det slik?

Dans er mer enn idrett, det er en kunst. Det griper dypere i mennesket, og utvikler de unge mer helhetlig. Attic temabaserte elevkvelder i teateret eller på Sundland har alltid holdt høy kvalitet. Under forestillingen «The Battle of Life» for noen år tilbake, som jeg dekket for Byavisa, ble elevene utfordret hvordan det var å være ung i dag.

«Det ble ganske sterkt», fortalte Wenche. Noen tok til tårene når de fortalte om hvilket press og stress de kjente på til daglig. I denne sammenhengen understreker de unges bevisstgjøring om eget liv den viktige forutsetningen for å takle voksenlivet. Dans på Attic er mer enn bare dans.

Les mer

Hvem skal ta vare på Attic, Drammens viktigste kulturskatt?

Dersom Attic blir en del av Kulturskolen vil den få et betydelig løft. Telemarksforsknings 50 siders rapport fra 2019 om «Kulturlivet i Drammen» fastslår følgende: Før kommunesammenslåingen var Drammen på 393 plass blant landets 430 kommuner.

«Vi er ikke stolte av det», fortalte skolens første rektor og tidligere kultursjef, Tone Ulltveit Mo. Ni prosent av barn i grunnskolealder går på Kulturskolen og det er 40 prosent under landsgjennomsnittet (16 prosent). Drammen bruker 154 kroner per innbygger til Kulturskolen, noe som er 47 prosent under landsgjennomsnittet. Forskerne konkluderer slik: «Drammen har et begrenset kulturskoletilbud og en svært lav deltakelse i mange år.»

Dersom Attic innlemmes i Kulturskolen vil dette endre seg radikalt. Friplasser for lavinntektsfamilier er vel og bra, og selvsagt kan Høyre og Frp håpe at private aktører kan overta. Det kan være en god løsning, men er dog lite sannsynlig. Det på tide å satse i fellesskapet.

Les mer

Drammens Teater og Union Scene holder stengt til etter påske

Les mer

Trær skaper problemer - nå vil rådmannen ta grep

Les mer

Har tapt 26 millioner på tiltak: – Kan ikke lenger skjære alle over en kam

Kommentarer til denne saken