Professoren ble spurt av TV 2 om asyltallene 23. mars, da totalen var 4.299 asylsøknader i løpet av fire uker med krig.

– Det er forbausende lite. Land som Norge er sjenerøse og har godt etablerte mottakssystemer, sier Valenta til TV 2 om asyltallet til Norge.

Rundt 6,5 millioner ukrainere er fordrevet internt i landet, mens rundt 3,5 millioner har krysset landegrensene, ifølge tall fra Flyktninghjelpen.

Flesteparten har hittil flyktet til nabolandene Polen, Romania, Moldova, Slovakia og Ungarn.

– Jeg tror at etter hvert som flyktningene kommer over det første krigssjokket, vil de nok trolig se at det finnes andre og bedre muligheter for dem. Neste bølge er nok fra Polen og til andre europeiske land, sier Valenta, som er professor ved Institutt for sosialt arbeid ved NTNU.

Forskeren tror flukten til Ukrainas naboland trolig bare har vært midlertidige løsninger, og viser til at syrere tilbake i flyktningkrisen i 2014–15 først flyttet til Jordan, Libanon og Tyrkia.

Siden 23. mars har flere ukrainske flyktninger kommet til Norge, og totalen hadde søndag 3. april nær doblet seg til 8.504.