Hun opplevde en stor krise i livet og får beskjed om at helsevesenet ikke kan hjelpe henne før om to måneder.

Da var det allerede for seint!

Hva er det som gjør det så mørkt at mange velger å ta sitt eget liv? Hvordan kan det bli slik at eneste utvei er å forlate denne verden?

Norge er et av de landene i verden med høyest antall selvmord blant unge mennesker, men også blant voksne.

En undersøkelse i begynnelsen av 2000-tallet viste at barn helt ned i 7-8 års alderen slet med tunge psykiske utfordringer. Det har dessverre ikke blitt noe bedre nå. Tvert imot.

Mange eldre har under pandemien opplevd å ikke kunne være sammen med de personene som kanskje betyr mest her i livet. Familien eller nære venner. Gleden over å leve har gått til motløshet og depresjon.

De fleste familier opplever utfordringer i forbindelse med psykisk helse i løpet av livet. Mange har nå mistet jobb og inntektsgrunnlag som gjør hverdagen til en utfordring

Da er det viktig at kommunene og institusjoner står klare med godt utdannede personell for å kunne hjelpe så godt som mulig og så tidlig som mulig.

Norge vil få store utfordringer med å møte bølgen etter pandemien og KrF er det partiet som hele tiden løfter disse sakene nasjonalt og kommunalt.

Vi har i regjering allerede fått til mye bra.

  • 1.1 mrd til bedring av studenters psykiske helse
  • 200 mill til ekstra krisepakke
  • 100 mill for lavterskeltilbud i kommunene
  • 1 mill til mental Helse ungs chattetelefon
  • 170 mill (100 millfriske middler) Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse i Kommunene

KrF syns i dette arbeidet, men det trengs så mye mer.

KrF har vedtatt på landsmøtet et krafttak for psykisk helse hvor vi vil øke bevilgningene med tre tusen millioner kroner (3mrd) de tre neste statsbudsjettene. Dette vil være avgjørende for at vi skal kunne møte denne bølgen som vil treffe oss som en tsunami. Da er det viktig at det står kompetente mennesker klare til å gjøre den jobben.

Jeg er superstolt av å tilhøre et parti som kjemper for de svakeste i samfunnet og som løfter frem gode tiltak i kommunene. Dette gjør at folk skal føle seg sett og møtt i kanskje sine tøffeste stunder i livet.

For de som kjenner meg, vet at psykisk helse er noe jeg har kjempet for og har løftet høyt i alle de årene jeg har vært politiker for KrF. At psykisk helse ser ut til å bli den viktigste valgkampsaken i dette Stortingsvalget er flott, men jeg er redd det kan bli mye ord og lite handling. Dette temaet er alt for viktig til det.

Kommunene trenger frie midler for å møte de utfordringene de allerede står i og tidlig innsats er livsnødvendig for at skaden skal bli minst mulig.

Hvis du tenker at jeg også kan utgjøre en forskjell på Stortinget de neste fire årene, så stemmer du Buskerud KrF når du går til stemmeurnene den 13. september.