DTs julequiz nr. 7: Sport

Av

Hvor mye kan du, egentlig?