DRAMMEN: Hjemme hos Steven Amdal på Gyldenløves plass 4, er det til alle døgnets tider bråk fra trafikken utenfor. Man må, ifølge Amdal selv, regne med litt trafikk når man bosetter seg i byen, og folk som holder fartsgrensen har han ingen problemer med. Det er de «sosiopatiske mannebabyene» og tungtrafikken som gjør han irritert.

Drammens Tidende har tidligere vært hjemme hos Amdal i den verneverdige leiligheten på Strømsø.

Bildeserie

UNIK LEILIGHET I GAMMEL DRENGESTUE

Bor midt i fartsstripa

«Huset rister når tungtrafikk raser forbi.»

Dette skriver Amdal i en av mange klager han har skrevet til både kommunen og fylkeskommunen, og grunnen kan deles inn i to hovedgrupper.

– Det er de «sosiopatiske mannebabyene» som har kjøpt seg et kjøretøy med enten to eller fire hjul som vil teste hvor fort de kommer til 100 kilometer i timen til alle døgnets tider. I tillegg er det tungtrafikken. De kjører også relativt fort og skaper rystelser i huset.

Amdal forteller at han var klar over at det var mye trafikk i Drammen da han flyttet hit.

– Gata mi er som et toveis akselerasjonsfelt, og jeg bor midt i fartsstripa.

LES OGSÅ:

Bildeserie

Disse var på 25-årsjubileet på Børsen

Ikke redd for å klage

Amdal er ikke redd for å klage, og han har tatt kontakt med flere instanser for å få en slutt på bråket.

– Jeg skrev først til fylkeskommunen for å høre om det var mulig med et fartsreduserende tiltak. Da fikk jeg i svar at fartshumper bare ville forverre problemet, men det kan jeg ikke helt skjønne når det er farten som er problemet. Jeg forklarte også at både naboen og jeg har sprekker i mur og gulv på grunn av rystelsene. Det virker jo som fylkeskommunen gir fullstendig beng, og det er litt rart siden dette er et verneverdig bygg som vi har fått i oppgave å vedlikeholde.

Amdal beskriver det som veldig underlig at trafikk blir lagt så tett på verneverdige bygg.

– Hvorfor skal jeg være flink og ta vare på bygget når fylkeskommunen ikke gjør det. Det virker nonchalant fra deres side.

Amdal har fått flere svar han ikke er helt fornøyd med.

– Fylkeskommunen sa at jeg måtte ta fort-kjøringen med politiet. Det ble jeg overraska over, når de er utøvende myndighet på veien. Det minste de kan gjøre er å sette opp et nytt fartsskilt som ikke kommer så brått på at ingen ser det.

Kan sette fartsgrenser, ikke håndheve

Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel, forteller at fylkeskommunen nok har vurdert gata og at han må støtte seg på det fagfolkene i fylkeskommunen sier.

– Det som kan gjøres er å ha god dialog med politiet, slik at de kan være oppmerksomme og ha kontroller. Det kan helt sikkert gjøres i denne gata og.

Ifølge Skinnes får de mange klager, men han er tydelig på at det fylkeskommunen kan gjøre er å sette fartsgrenser, ikke håndheve loven.

– Er det ikke bare å sette opp et skilt og lage 30-sone?

– Det er veldig tydelige kriterier for å sette fartsgrenser. Det må vurderes etter det nasjonale fartsdirektivet. Så hvis det er 40 kilometer i timen, er det nok en grunn for det, sier fylkesrådet.

LES OGSÅ:

– Det er så høy lyd noen ganger at du lurer på hvor politiet er, det er jo hele døgnet rundt. Vi må visst gjøre folk mer bevisst på at dette ikke er den tyske Autobahn, sier Amdal.

Morten Qvist, trafikkontakt ved Drammen politistasjonsdistrikt, forteller til Drammens Tidende at han aldri har hørt om problemer med denne strekningen før.

– Vi har såpass god oversikt over de mest utsatte gatene der det skjer flest ulykker og klager. Når vi får en klage følger vi opp, og ser hvor på prioriteringslista det havner, understreker Qvist.

Qvist kan fortelle at politiet jobber tett med både Statens vegvesen og kommunen om råkjøringa.

LES OGSÅ: Statnett ønsker mer flyt av kraft mellom nord og sør – Sp og SV er imot

Ikke mye hjelp å få

Aller helst skulle Amdal sett et 30-sone skilt i den utsatte gata.

– De kjører jo som svin, sier han og ler litt.

Det har tydeligvis vært vanskelig å finne ut hvem man skal kontakte i det han kaller et virvar av eiere av veiene. På de tre gatene nærmest Gyldenløves plass er det tre forskjellige eiere; Drammen kommune, Viken fylkeskommune og Statens vegvesen.

– Ikke rart det blir kaos da!

Det er ikke mye hjelp å få hos fylkeskommunen etter å ha klagd flere ganger.

Gyldenløves plass er en fylkesvei, så kommunen kan ikke få gjort stort mye. Med en sarkastisk undertone sender en frustrert Steven Amdal likevel en klage til Drammen kommune også, i håp om at noen kan sende han i riktig retning.

– Han svarte også at fartshumper ville øke rystelsene. Han er jo overingeniør, så tror jo på han. Jeg fikk igjen høre at det er en fylkesvei, men jeg fikk et kart over hvem som eier hvilke veier.

– Hva håper du skjer nå?

– Jeg har veldig lite tro på at noe som helst kommer til å skje. Jeg kommer ikke til å gi meg helt enda. Jeg ønsker meg et nytt fartsskilt, ny fartsgrense og fartshumper, sier han med et glis om munnen.