Rammet av løsepengevirus – gikk konkurs

Visit Media AS, som blant annet sto bak nettsidene til Visit Drammen, ble rammet av løsepengevirus. Med korona på toppen var konkurs uunngåelig.