LIER/HUSEBYSLETTA: Det var tidligere i sommer at én av de ansatte ved softiskiosken Best Lier ble framlagt en kontrakt som innebærer at den som undertegner trekkes 1.000 kroner i lønn for hver gang de blir «tatt» for å bruke mobiltelefonen i arbeidstida.

Det har skapt mytteristemning blant flere av de ansatte som Drammens Tidende har snakket med. Tre av de ansatte forteller at de vurderer å slutte som et direkte resultat av at mobilkontrakten har blitt framlagt for en av de ansatte.

– Alle har jo reagert på det, og vi er enige om at det ikke er greit, sier en av de ansatte til Drammens Tidende.

Drammens Tidende kjenner identiteten til alle de ansatte vi har snakket med, og har sett dokumentasjon på at de har mottatt lønn fra Best Lier AS.

Synes det er snakk om veldig mye penger

I kontrakten, som Drammens Tidende har fått en skjermdump av, står det blant annet:

«Jeg/vi er og var fullt klar over at mobilbruk i arbeidstiden IKKE er lov, da vi har fått gjentatte advarsler.»

Videre står det at de aksepterer å få fratrekk i lønn på 1000 kroner hver gang de bruker mobilen i arbeidstiden.

Daglig leder ved Best Lier, Mehmet Bas, bekrefter at han fremla kontrakten for én av de ansatte.

– Dette er ikke en alvorlig sak. Det handler bare om at de er på mobiltelefon hele dagen, og at de må kutte ut med dette. Så jeg skrev denne kontrakten for å få dem til å slutte, sier Bas til Drammens Tidende når avisen ringer første gang.

Bas hevder at ingen av de ansatte er blitt bedt om å skrive under kontrakten.

Han sier videre at ingen slik avtale har vært gjeldende på arbeidsplassen, og hevder at ingen har blitt trukket i lønn for mobilbruk.

– Bare hvis vedkommende ikke skjerpet seg

Til tross for ordlyden i kontrakten, som tilsynelatende vilkårlig skifter mellom «jeg» og «vi», hevder Bas at han bare viste kontrakten til en ansatt, og at det aldri var planen å vise den til flere.

– Så jeg sa til den ansatte som jeg viste kontrakten til, at hvis vedkommende ikke skjerper seg, så må vedkommende skrive under på den.

Drammens Tidende har vært i kontakt med den ansatte som fikk framlagt kontrakten. Vedkommende ønsker ikke å uttale seg til avisen.

En av de andre ansatte sier imidlertid:

– Vi som jobber der er gode ansatte. Det er godt med trafikk der, og da blir man sliten. Da blir 1.000 kroner mye, det er «basically» en hel dag for noen av de, spesielt de yngre.

Avisen erfarer at flere av de som jobber ved softiskiosken er tenåringer.

Sendte melding til sjefen

Også en annen ansatt Drammens Tidende har snakket med har reagert kraftig på at deres kollega har blitt framlagt kontrakten. Vedkommende forteller at hen sendte en tekstmelding til daglig leder Mehmet Bas.

Hen har samtykket at Drammens Tidende refererer til tekstmeldingen og til å trykke et skjermbilde av meldingen.

«Jeg synes det er helt absurd at du skal drive med fratrekk på ansattes lønn pga. telefonbruk,» står det blant annet i meldingen.

Også en tredje ansatt gir uttrykk for at den framlagte mobilkontrakten har satt sinnene i kok blant flere av de ansatte.

– Det var flere som snakket om å slutte. Jeg tenker også på å slutte, sier den ansatte.

Mener det er en misforståelse

Bas mener samtidig at det er et utbredt problem for bedriften at flere av de ansatte bruker mobilen i arbeidstida.

– Hvis jeg snur ryggen til dem, så har de mobilen i hånden. Jeg har snakket med dem om dette hundre ganger og det ser ikke bra ut. Hygienisk er det heller ikke, med tanke på den bransjen vi driver i, sier Bas.

I en e-post spør Drammens Tidende Mehmet Bas:

«Hvorfor tok du deg bryet med å skrive en kontrakt som du hevder at du aldri planla å anvende?»

«Fordi som jeg ved flere anledninger har understreket, var frustrert over mobilbruken og ønsket å få den ansatte til å forstå hvor store konsekvenser brudd på mobilforbudet kan få for vår virksomhet,» svarer Bas på e-post.

«Hvorfor står det jeg/vi i kontrakten som omhandler lønnstrekk for mobilbruk hvis det virkelig er slik at du bare skulle vise kontrakten til denne ene ansatte?»

«Jeg var veldig frustrert over mobilbruken og skrev derfor fort ned et utkast for å få ansatte til å tenke på mulige konsekvenser av mobilbruk i arbeidstiden,» svarer Bas.

Forstår sjefen

Drammens Tidende har spurt flere av de ansatte om de forstår Mehmet Bas' synspunkter på mobilbruk i arbeidstida.

Samtlige sier at de har forståelse for at Mehmet Bas må ha regler rundt mobilbruk i arbeidstida.

I et svar på melding skriver en av de ansatte:

«Jeg skjønner egentlig han også, men han gjør det til en veldig stor sak. Bare den ligger i baklommen på buksa, eller vi fort ser på klokken så får vi enten et stygt blikk eller en kommentar som «legg fra dere mobilen».»

På annenplass i landet

Den tradisjonsrike iskiosken/bensinstasjonen er viden kjent for sine store softis – og folk har i lange tider kommet langtrekkende for å kjøpe softis på bensinstasjonen – som for øvrig ligger vegg i vegg med Lierkroa. Lierkroa er eget selskap, med annen eier.

I juli hadde stasjonen solgt 1200 liter softis, opplyser Diplom-Is. Det plasserte Lier Best på annenplass på landsbasis hittil i år, hakk i hæl på den foreløpige førsteplassen.

I utgangspunktet forbudt

– Det er i utgangspunktet et forbud mot lønnstrekk i arbeidsmiljøloven paragraf 14-15, noe som gjør at slike generelle avtaler om lønnstrekk neppe er lovlige, sier leder Sindre Hornnes i LOs sommerpatrulje.

De to vilkårene for å kunne kreve erstatning fra arbeidstaker er ifølge Hornnes først og fremst at det er en skade eller et tap i virksomheten. Det andre er at den ansatte må ha gjort det med vilje eller ved grov uaktsomhet.

Det er i slike tilfeller mulig å avtale et lønnstrekk der arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om at arbeidstaker har forårsaket et konkret økonomisk tap for arbeidsgiver- og hvor arbeidsgiver kan dokumentere dette.

– Hvis det skulle skje et lønnstrekk i forbindelse med en slik erstatning, så mener vi imidlertid at det ikke kan være på bakgrunn av et generelt samtykke fra arbeidstaker. Da må arbeidsgiver og arbeidstaker komme til en konkret enighet i hvert enkelte tilfelle om det aktuelle lønnstrekket, sier Hornnes, og legger til:

– Dersom det er en uenighet må i så fall arbeidsgiver gå til sak mot den ansatte, og få det fastslått ved dom.

Vanskelig å dokumentere

Men i forbindelse med lønnstrekket som er stipulert i kontrakten som Best Lier-sjefen fremla for sin ansatte, påpeker Hornnes at slik dokumentasjon kan bli vanskelig.

– Hva er det som utgjør grunnlaget for dette lønnstrekket på 1000 kroner? Kan arbeidsgiver dokumentere at de har lidd et tilsvarende tap i hvert konkrete tilfelle hvor arbeidstaker har benytta seg av telefonen i strid med reglementet? Hvis ikke, hvor skulle grensa gå? Kan arbeidsgiver i så fall kreve at hvert brudd skal innebære et lønnstrekk på 5000 kroner? Eller 10 000 kroner? spør Hornnes retorisk, og fortsetter:

– Det er neppe lovlig i henhold til arbeidsmiljøloven sine bestemmelser. Og dersom noen hadde underskrevet på en slik avtale så ville man eventuelt ha måttet sett på om en slik avtale er lovlig.

Tilsvar fra advokat

Når Drammens Tidende forelegger Mehmet Bas kritikken fra LO, viser han til sin advokat. Advokat Anette Mellbye sier at Best Lier ifølge Mehmet Bas ikke faktisk har inngått noen avtale med de ansatte som innebærer lønnstrekk ved mobilbruk i arbeidstiden.

Videre argumenterer hun for hvorfor det er nødvendig å praktisere et generelt mobilforbud på Best Lier, og begrunner det blant annet med hensynet til hygiene.

Hun påpeker at arbeidsmiljøloven ikke regulerer bruk av mobil og sosiale medier i arbeidstiden, og at arbeidsgiver har rett til å regulere dette.

«Det vil derfor være lovlig å gi et forbud mot bruk av mobiltelefon om det er saklig grunn til forbudet,» skriver hun.

Det fullstendige tilsvaret fra advokaten kan du lese i faktaboksen under:

Mehmet Bas selskap omsatte i 2021 for 10,59 millioner, og hadde et overskudd på 1,43 millioner. Siden regnskapsåret 2017, da foretaket ende opp med et resultat på i overkant av 700 000, har virksomheten hvert eneste år hatt et overskudd på over én million.