Stiger du på bussen for eksempel i Drammen, på Kongsberg eller Gol denne våren, møtes du av Brakars kampanje «This is how we roll». Her hylles mangfoldet, og det tas tydelig avstand rasisme, hets, hat og trakassering.

Kampanjens utgangspunkt er ekte personer med ekte historier.

Amira har blitt utsatt for rasisme fordi hun bærer hijab. Marianne har blitt ledd av fordi hun har høreapparat. Mørkhudede Michael har blitt kalt kriminell. Historiene er flere.

Helt vanlige mennesker har det til felles at de har opplevd ulike former for hets og trakassering på bussen. Ifølge Brakar har rundt 40 000 av deres passasjerer opplevd dette. For å sitere Michael i kampanjen: Det er ikke greit.

Det er rett og slett uholdbart og uutholdelig.

Derfor er det også så viktig og riktig at Brakar tar et tydelig oppgjør med holdninger vi skal bekjempe med nebb og klør hver eneste dag. Det er ikke rom for rasisme, trakassering og diskriminering noen steder i samfunnet vårt.

Brakars kampanje er et direkte resultat av at fylkestinget i fjor fulgte fylkesrådets klare oppfordring: Viken fylkeskommune skal være antirasistisk sone.

Dette skal synliggjøres på alle lokasjoner, fysiske og digitale møteplasser, på arrangementer der Viken er arrangør eller sentral bidragsyter og gjennom holdningsskapende arbeid og kampanjer. Eksempler på dette er skoler, fylkeshus og tannklinikker, kollektivterminaler, digitale og fysiske medvirkningsprosesser, sosiale medier, idretts- og kulturarenaer og -arrangement.

Det jobbes godt i flere deler av organisasjonen. Blant annet har Glemmen videregående skole i Fredrikstad fått Benjaminprisen for sitt inkluderingsarbeid, og kampanjen Brakar nå er i gang med føyer seg inn i en slik rekke av konkret holdningsskapende arbeid.

Vi i Viken fylkeskommune skal ta ansvar og lede an i kampen for et rettferdig samfunn der verken hudfarge, utseende, navn, legning eller noe annet, skal kunne begrense mulighetene dine. Rasisme og diskriminering skal bekjempes. Overalt. Alltid.

LES OGSÅ: