Drammens Tidende publiserte for en tid tilbake en kronikk fra en «hesteglad kommunestyrekandidat», Kim Are Sveen. Han likte seg godt på travbanen, og hadde en mening om hvordan området Travbanen/Berskaug skulle kunne utnyttes.

Kronikken var sikkert godt ment til sitt formål, men avslørte også en total uvitenhet om hva saken egentlig dreier seg om. Rent skremmende, spør du meg, når Sveen kanskje blir en av de som skal ta en viktig avgjørelse i saken.

Les også

I kronikkens overskrift gir Sveen uttrykk for at en storstilt utbygging av travbane-området vil gi positive ringvirkninger for hele byen. Hvor har han det fra? Det motsatte vil kunne skje om den storstilte utbyggingen gjennomføres. Da vil Drammen kunne bli historisk. Byen som på forhånd visste alt, men som likevel trosset naturkreftene på jakt etter valgstemmer.

Byen trenger ikke den storstilte utbyggingen på Travbanen. Intet negativt vil skje om byggingen blir satt på vent eller skrinlagt, men det vanvittige kan skje om byggingen blir gjennomført.

Sveen nevner Gjerdrum og det som skjedde der, men uten å ta med noe annet enn at hvis det blir gitt en garanti for at grunnen er sikker kan det bli et flott anlegg til glede for de mange. Så enkelt er det imidlertid ikke, og hvem kan gi en slik garanti? Ingen.

Les også

Les også

Travbaneprosjektet: Flere betongklosser eller mulighetenes arena?

Sveen fremhever at ekspertfirmaet Rambøll i en orientering til formannskapet i fjor klargjorde området for utstrakt bebyggelse. Ja, til en viss grad var det riktig, men noen garanti ble ikke gitt. Og vil heller aldri bli gitt.

Leste man imidlertid Drammens Tidende 20. april 2022 (dt.no) blir bildet et helt annet. Overskriften hos dt.no var: Mener området er utrygt også uten utbygging: – Hele området ved travbanen kan rase ut

Det er sivilingeniør Trude Ørbeck fra få Rambøl som uttalte dette. Reportasjen i Drammens Tidende er interessant og viktig lesing for alle som vil involvere seg i innbyggernes ve og vel, og ikke minst politiker Sveen bør oppdatere sin manglende kunnskap på området.

Les også

Hvordan skal de forsvare at det godtas en trafikkmengde på +10.000 bilpasseringer ut og inn av området daglig, boliger for 4.000 mennesker og en infrastruktur som er avleggs.

De nevnte forhold er viktige, men sett i forhold til helheten ved å bygge ut travbaneområdet er det langt viktigere forhold å ta fatt på. Dette gjelder ikke minst forholdet til nåværende eiere langs elven, veistandarden i området og den elendige kvaliteten vann og kloakknettet har i området.

Med fornuften i behold er dette forhold som blir svært vanskelig å få orden på, og jeg kan ikke med min beste vilje se at noe av dette kan gi «positive ringvirkninger for hele byen».

Nyheter fra Drammens Tidende