– Etter to somre med reiserestriksjoner på grunn av pandemien, har mange i stor grad vært hindret fra å reise til utlandet. Det har bidratt til å begrense mulighetene for å ta med barn og unge til utlandet og etterlate dem mot deres vilje, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) i en pressemelding.

Nå ber hun om at alle som jobber med barn og unge må være oppmerksomme og ha beredskap for å hindre slike overgrep.

Mjøs Persen har skrevet et beredskapsbrev til landets kommuner, fylkeskommuner og statsforvaltere hvor det advares mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.

I brevet bes alle som jobber med barn og unge i skoler, helsetjenesten, barnevernet og andre instanser, om å være ekstra oppmerksomme på denne problematikken i sommer.

Med seg på brevet har hun barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

– Forebygging er svært viktig i disse sakene, her har skolen en viktig rolle.Barnevernet må motta en bekymringsmelding for å kunne bistå, og jeg vil minne om atavvergingsplikten alltid går foran taushetsplikten, sier Toppe.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) deler bekymringen og understreker at det ikke er stort myndighetene kan gjøre når sakene beveger seg utenfor Norges grenser.

– Når barna først er ute av landet, er det begrenset hva norske myndigheter kan bistå med. Da må vi forholde oss til folkerettslige rammer og vertslandets lover og regler. Det er derfor forebygging er så viktig, sier Huitfeldt.