Helseutfordringene er for store til at det offentlige kan løse dem alle alene. Vi trenger også hjelp av private bidragsytere.

For kort tid siden ble Kantars helsepolitiske barometer lagt frem. Barometeret er en årlig undersøkelse som viser befolkningens holdninger til helsevesenet og helsepolitikken. Helse er en veldig viktig sak for velgerne. Det er ikke overraskende med alle utfordringene vi har sett dukke opp den siste tiden. Folk rammes av lange helsekøer og stor mangel på helsepersonell – særlig i eldreomsorgen og i fastlegetjenestene.

Mer enn 220.000 nordmenn står i helsekø, og nesten like mange står uten fastlege. Vi har også fått se skrekkelige historier i eldreomsorgen gjennom NRK Brennpunkts dokumentarserie «Omsorg bak lukkede dører».

Mange av disse utfordringene ser vi også i Drammen og omkringliggende kommuner i det som snart igjen skal bli Buskerud fylke. Nye Drammen sykehus sliter med store kostnadsoverskridelser, og blant annet veldrevne Modum Bad må kutte i plasser innen rus og psykiatri etter regjeringens ideologiske betingede avvikling av ordningen med Fritt behandlingsvalg.

I Kantars undersøkelse kan man tydelig se folkets holdning til bruk av private tilbydere. 81 prosent stiller seg positiv til at det offentlige inngår avtaler med private tilbydere når ventetidene er lange. For folk er ikke det viktigste hvem som utfører helsehjelpen, men at den er av god kvalitet og kommer raskt. Det er noe Fremskrittspartiet har flagget i alle år. Vi ønsker at folk skal få hjelpen de trenger, når de trenger den. For å få til det trenger vi et helsevesen der det offentlige og private samarbeider, der staten tar regningen uansett om hjelpen gis hos det offentlige eller av en privat aktør.

Det er interessant at også Aps velgere er helt enig i det. Hele 69 prosent av Aps velgere mener private må kunne bidra gjennom offentlige avtaler. Da er det ganske oppsiktsvekkende at regjeringens kampsak i helsepolitikken har vært å kaste private tilbydere på dør, ved å avvikle Fritt behandlingsvalg. Når regjeringen ikke bare er i utakt med folket, men også med velgerne som har stemt dem frem, så viser det en rødgrønn regjering i utakt med folket på område etter område.

For pasienter som sliter med psykisk uhelse, er det viktigste at man får hjelpen de trenger. Mange ønsker hjelp og behandling ved Modum Bad. Men med regjeringens politikk må den ideelle stiftelsen i Vikersund årlig kutte 3000 behandlingsdøgn innen psykiatrien. Dette er plasser som skulle gått til folk som trenger hjelp, men som nå heller må stille seg i behandlingskø.

Én ting er at regjeringen er med på å skape lengre helsekøer. En annen er at den med sin egen politikk er med på å skape større forskjeller mellom fattig og rik. Et viktig grunnlag i helsepolitikken er at helsetjenestene skal være tilgjengelige for alle. Men når helsetilbudet ikke står i stil med behovet i befolkningen, legger det opp til at de med god råd kjøper seg forbi køen. Det er bra at folk kan tegne private helseforsikringer for å sikre seg behandling der det offentlige svikter. Folk vil alltid prioritere helsen sin, også om det koster penger.

Men hvorfor kan vi ikke heller la det offentlige helsevesenet inngå avtaler med de private aktørene, slik at tilbudet deres er tilgjengelig for alle? Utfordringene vi står i er altfor store til at det offentlige kan løse dem alle alene. Vi trenger også hjelp av de private tilbyderne for å sikre et fullverdig helsevesen.

Det er oppsiktsvekkende at regjeringen legger opp til en helsepolitikk som skaper større forskjell mellom folk. Når man sier nei til offentlig og privat samarbeid, sier man samtidig ja til et klassedelt helsevesen og amerikanske tilstander i helsesektoren. Det er kritikkverdig at mange av de private, spesialiserte behandlingsplassene som tidligere har vært gratis og tilgjengelige for alle, nå bare vil være tilgjengelig for de med god råd.

Frp mener det er nødvendig med mangfold i helsesektoren. Mens regjeringen ser på steder som Modum Bad som en trussel, ser vi på dem som et viktig tilbud i den totale helsetjenesten for at folk skal få helsehjelp trygt og raskt. Hvilken logo det er på uniformen til den eller de som yter hjelp, er ikke det viktigste.

Det viktigste er at man får hjelp – og slipper å stå unødvendig lenge i helsekø.

Flere innlegg skrevet av Morten Wold (Frp):

Les også

Finansiering av nye sykehus må ikke gå ut over pasientbehandlingen

Les også

Å bo på sykehjem skal ikke være en siste oppbevaringsplass

Les også

Jeg håper på en ærligere debatt og en ærligere regjering