Etter høye skadetall og økt konflikt mellom sparkesykler og andre trafikanter skjerper regjeringen reglene for bruk av elsparkesykler på en rekke områder.

– De siste tre årene har vi sett uakseptabelt høye skadetall og et stadig økende konfliktnivå mellom elsparkesykler og andre trafikanter. Slik kan det ikke fortsette, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) på dagen 100 dager etter at han tiltrådte som statsråd i den nye regjeringen.

Heretter vil elsparkesykler bli klassifisert som motorvogn og ikke sykkel. Promillegrense, aldersgrense på 12 år og hjelmpåbud for alle under 15 år er blant endringene som blir innført fra våren 2022, skriver Samferdselsdepartementet, uten at noen spesifikk dato er angitt.

Mange rusrelaterte ulykker

– Det er ingen grunn til høyere promillegrense med kjøretøy som allerede har dokumentert svært høy forekomst av rusrelaterte ulykker. Den alminnelige 0,2 grensen skal derfor gjelde også for kjøring med små elektriske motorvogner, sier Nygård.

I tillegg til de skjerpede reglene vil samferdselsministeren utrede om det skal innføres forbud mot bruk av elsparkesykler på fortau, men ikke på gang- og sykkelstier. I den sammenheng vil det også bli utredet om aldersgrensen for bruk skal være høyere.

Et forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven vil også bli vurdert.

Det skal også bli vurdert formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for moped, skriver Samferdselsdepartementet.

Oppfordrer alle til å bruke hjelm

Samferdselsministeren vil spesielt verne barna som bruker elsparkesykler mot hodeskader, og innfører derfor påbud om hjelm for alle under 15 år. Han oppfordrer likevel alle til å beskytte hodet når man bruker elsparkesykkel.

– Selv om det ikke er noen tvil om at også voksne bør bruke hjelm, er et generelt hjelmpåbud vanskelig å forene med det fungerende utleietilbudet som er rettet mot voksne. Likevel vil jeg sterkt oppfordre også voksne til å være gode forbilder og bruke hjelm, sier Nygård.

Aktør: Kjærkomment

Etter at regjeringens varsel om endringer ble kjent lørdag kveld, gikk Norden-sjef Christina Moe Gjerde i utleiefirmaet Voi ut og kommenterte tiltaket om promillegrense.

– At regjeringen vil innføre promillegrense er et kjærkomment og etterspurt tiltak, som vi håper vil gjøre det lettere for myndighetene å håndheve regelverket. Det vil også ha en god preventiv effekt, sier Moe Gjerde.

Som en følge av de reglene ber hun nå de kommunene som har innført nattestengning på utleie av elsparkesykler om å oppheve dette tiltaket.

– Nå forventer alle som bruker elsparkesykler edru om natten at kommunene opphever regelen om nattestengt, sier Moe Gjerde.

(©NTB)