Regjeringen kaller inn til pressekonferanse om strømsituasjonen lørdag. Det er ventet at det kommer en ordning som kan hjelpe folk med de høye strømregningene.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) vil være til stede på pressekonferansen, opplyser regjeringen.

Der er det ventet at det vil bli lagt fram en ordning som kan hjelpe folk med de skyhøye strømregningene.

Onsdag varslet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) en milliardpakke for å hjelpe husholdninger med høye strømregninger denne vinteren, men den varslede milliardpakken har latt vente på seg.

Stresstestes

Etter det NTB blir fortalt, er en viktig grunn til forsinkelsene at de nye ordningene må gjennom en omfattende faglig kvalitetssikring før de kan legges fram.

Det regjeringen legger opp til, er nemlig nybrottsarbeid. Ordningene må derfor stresstestes grundig, både for å sikre at de treffer slik regjeringen ønsker, og for å sikre at de holder vann praktisk og juridisk.

Tredje trinn

Milliardordningen blir tredje trinn i regjeringens pakke med tiltak for å bøte på høye strømregninger.

Fra før er regjeringspartiene og SV blitt enige om et kraftig kutt i elavgiften i vinter.

I tillegg har regjeringen foreslått flere tiltak for dem med dårligst økonomi:

* Bostøtten skal økes med 1.500 kroner hver måned fra desember til mars. I tillegg kommer 150 kroner per person som bor i boligen. Tiltaket vil koste 500 millioner kroner til sammen. Tidligere i høst fikk bostøttemottakerne også 3.000 kroner ekstra.

* Sosialhjelpsmottakere som ikke får bostøtte, skal få en egen pott på 100 millioner kroner.

* Studenter som kan dokumentere strømutgifter, skal få 3.000 kroner i ekstra lån. Av dette skal 1.200 kroner gjøres om til stipend.