Regjeringen har gitt tillatelse til å skyte en hel flokk med ulv i Hedmark til tross for at denne arten er kritisk utrydningstruet i Norge. Å åpne for mer skyting av ulv i ulvesonen, er å sette naturmangfoldsloven på spill, og det er veldig alvorlig.

Ville pattedyr utgjør nå bare fire prosent av vekten av alle landpattedyr i verden. Resten er mennesker og husdyr. Menneskeheten pløyer over villmark og dyrenes territorier, og det går ikke bare utover naturen og dyra, men også oss mennesker som er avhengig av at økosystemene ikke sprekker. Ødeleggelsene er ofte irreversible, og arter som dør ut, dør ut for godt.

Les også: Reddet hund fra ulveflokk

Det er under hundre ulver i Norge. Det er svært få, og loven sier at vi kun kan drepe ulv dersom det er for å avverge skade. Hvor farlig er egentlig ulven? Veldig lite! Ulven skader aldri mennesker, og bare et fåtall av sauene som dør på beite, dør fordi de tas av ulv. De dør fordi de er avlet opp til å ikke klare å ta vare på seg selv. Og selv blant rovdyrene er ikke ulven noen versting.

Ulvemotstanden er bare ren populisme. Ulven får nærmest skylda for alt som går dårlig i norsk landbruk, men denne pekefingeren er rettet helt feil. Det går trått i distriktene fordi regjeringen fører en svak landbrukspolitikk, ikke fordi en håndfull ville rovdyr tar et fåtall sauer i året.

Ulveskyting er en altfor enkel løsning på komplekse utfordringer. Venstres miljøminister Ola Elvestuen og statsminister Erna Solberg må ta til fornuft, og ikke la hensynet til en håndfull ulvepopulister veie tyngre enn hensynet til natur- og artsmangfold.