Regjeringspartiene og SV er enige om en tøffere utflyttingsskatt for såkalte skatteflyktninger.

Det skriver SV i en pressemelding om tirsdagens budsjettenighet.

– Partiene er enige om en tøffere utflyttingsskatt for skatteflyktninger, hvor endringer som opphever dagens tidsbegrensing på fem år, sørger for at utflyttingsskatt også gjelder ved overføring av aksjer til nær familie i utlandet, heter det.

Partiene vil også utrede exit-skatt for rikinger, melder VG.

– Det er tydelige innstramninger fordi verdier som er skapt i Norge også bør skattlegges i Norge, sier Aps Frode Jacobsen i finanskomiteen på Stortinget.