– Koronapandemien har vist seg å være uforutsigbar. Selv om det er god vaksinedekning i Norge og det er få som blir alvorlig syke av omikron, kan det komme nye virusvarianter som vaksinene virker dårligere mot. Vi følger fortsatt nøye med på utviklingen. Det er viktig å ha mulighet til å kunne sette inn nødvendige tiltak raskt hvis situasjonen endrer seg. Men vi håper selvsagt at vi ikke får bruk for det, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en pressemelding.

Fredag sendte hun ut et høringsnotat om å forlenge hjemlene i smittevernloven som gir mulighet til å innføre forskrifter om isolering, smittekarantene og om krav til oppholdssted i innreisekarantene. Det foreslås også å forlenge endringer helseberedskapsloven som gjør det mulig med tiltak for å sikre tilgang til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr.

Dagens midlertidige ordninger varer egentlig til 1. juli 2022, men i høringsnotatet foreslås det forlengelse til 1. juli 2023. Bakgrunnen for forslagene er anbefalinger fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk, ifølge regjeringen.

– Etatene vurderer at det av beredskapshensyn er hensiktsmessig å bevare muligheten for å gjeninnføre slike tiltak også etter juli 2022, dersom det er nødvendig og forholdsmessig, skriver Helse og omsorgsdepartementet.