Den islamske stiftelse i Norge. Det islamske kultursenter i Drammen. Tordenskiolds gate 40. Drammen
Tore Sandberg

Forsvarer koranskole i Belgia

Det Islamske Kultursenteret i Drammen synes ikke det er et problem at jenter tar ett år på koranskole i Belgia. Men de understreker at det ikke er menigheten som sender barna utenlands.
Publisert