MJØNDALEN/HAGATJERN: – Det er utrolig synd og veldig urettferdig hvis vi ikke får lov til å bade her. I hvert fall overfor barna, sier Olga Subbotina.

Drammens Tidende møter henne og datteren Sonia Subbotina (5) på den populære badeplassen til Solsetra ved Hagatjern. De bor på Steinberg og pleier ofte å ta et formiddagsbad på stranda.

Selv om de ikke har fått beskjed om at det for tiden ikke er ønskelig at folk bader på området har Olga lagt merke til skiltet som er satt opp like ved badeplassen hvor det står:

«Solsetra’s leirområde. Fotballbane/volleyballbane og strand vil bli benyttet av Solsetra fram til 31. juli.»

– Dette er et nydelig sted og mye bedre å bade i enn fjorden, sier Olga, som har få feriedager igjen.

– Jeg håper virkelig ikke de har stengt området helt, sier hun og kikker bekymret opp mot de røde byggene som ligger et stykke ovenfor badeplassen.

Religiøs sommerleir

Der oppe høres både musikk, sang og latter. Da vi kommer nærmere møter vi flere barn, ungdommer og voksne som er på sommerleir på Solsetra Misjonssenter. De har leid lokalene fram til 31. juli.

Vi treffer på leder av gruppen, Christoph Jansen. Han forteller at det for dem er i orden at folk kommer og tar et bad også reiser igjen så lenge sommerleiren pågår.

Likevel presiserer han at de stort sett bruker hele området til leiraktiviteter fra klokken 15 – 18 hver dag mens de er der.

– Da kan det bli litt forstyrrende hvis det er mye folk på stranda eller står parkert et titalls biler på eiendommen, innrømmer han.

Det mener også daglig leder ved Misjonssenteret, Reidun Andersen Weberg. Hun forteller det generelt har vært for mange folk på området og badeplassen denne sommeren.

– I år har det kulminert. Helt sikker fordi flere er hjemme og drar på Norgesferie, tror hun.

Solsetra Misjonssenter er først og fremst et leirsted eid av Det Norske Misjonsselskap, som er en frivillig organisasjon, forankret i Den norske kirke. Derfor poengterer Andersen Weberg at eiendommen er privat.

– Når Solsetra har større arrangement er det naturlig at vi ønsker å bruke området selv, sier hun.

Forbudt å parkere

De første dagene av sommerleiren var badeplassen full av mennesker som hadde eiendeler over alt. I tillegg var det en stor mengde biler som sto parkert utover hele området. Ifølge daglig leder ble det en del kaos og vanskeligheter for de nyankomne leirdeltakerne.

Det resulterte i at misjonssenteret få meter etter avkjørselen fra hovedveien og inn til Solsetra satte opp et skilt hvor det står at det er forbudt å bruke parkeringsplassen på området fram til 31. juli. Det bekrefter også Andersen Weberg:

– Vi har stengt området helt for biler på grunn av stor pågang.

Ettersom misjonssenter både drifter, vedlikeholder og eier stedet har de også rett til å gjøre egne reguleringer på tomta, mener Andersen Weberg. Hun poengterer imidlertid at de ikke nekter folk å bade på stranda.

– At folk tar seg en dukkert er i orden, men vi vil helst ikke at de legger seg til og blir i flere timer nå som det er sommerleir her.

På andre siden av Hagatjern er det en kommunal badeplass med god plass. Andersen Weberg oppfordrer derfor heller folk til å bruke denne.

Allemannsrett kun i utmark

Drammens Tidende har vært i kontakt med advokat Kjetil Linde Holo hos kommuneadvokaten i Drammen kommune. Han ønsker kun å uttale seg på generelt grunnlag og forklarer at allemannsretten kun gjelder i utmark.

Av og til kan det oppstå misforståelser når det kommer til forskjellen på begrepene innmark og utmark.

Kort oppsummert er innmark arealer som benyttes til landbruksproduksjon og nyttevekster. Noen eksempler er gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite eller liknende område hvor ferdsel vil være til ulempe for grunneier. Utmark defineres som skog, fjell, strand, vann og naturområder som ikke er innmark.

Friluftsloven gir derfor allmennheten rett til å bade i vassdrag fra strand i utmark.

– Det er så lenge det skjer i rimelig avstand fra bebodd hus eller hytte, og uten utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre, utdyper Linde Holo.

Når det gjelder parkering, opplyser advokaten at dersom ikke annet er bestemt kan eier av privat vei forby parkering av motorvogn på eller langs veien.

Handler om sikkerhet

Det synes Olga Subbotina er veldig synd, og mener parkeringsforbudet fra eierne gjør det vanskelig for dem å besøke badestedet.

– For en femåring er det langt å skulle gå hele veien fra hovedveien og inn hit, sier hun fortvilet.

Daglig leder Reidun Andersen Weberg forstår problematikken. Samtidig forteller hun at det også er vanskelig for dem når det kommer så mange folk som, etter hennes mening, både er stygge i munnen og ikke vil ta imot beskjeder.

I tillegg hadde de også nylig besøk av brannvesenet som ga tydelig beskjed til alle bilistene om at veien og området må være fremkommelig for utrykningskjøretøy. De første dagene av sommerleiren var dette, ifølge Andersen Weberg, ikke mulig.

– Når vi har en såpass stor gruppe på sommerleir handler det også om sikkerhet.

Derfor kommer styret sammen til å ta en vurdering på om de skal ha permanent regulering i forhold til parkering på området i fremtiden.