Oppløsning av Viken framstår nå mer og mer som en parodi. Jeg tenker da blant annet på at oppløsningen skal tvinges igjennom uavhengig av nytteverdi og kostnader.

Merkostnader forutsettes dekkes av finansminister Vedum, både når det gjelder engangskostnader og årlige merutgifter til drift, selv ellers fornuftige politikere synes å betrakte dette som «monopolpenger».

Et argument synes å være lang avstand mellom Ustaoset og Halden, men egentlig er det jo ikke særlig langt mellom Tofte og Halden som jo er «meravstanden». Dersom nye Buskerud skulle gjenoppstå, vil det vel i så fall være naturlig å vurdere Hønefoss som ny fylkeshovedstad i og med at denne ligger mer sentralt i fylket, og også tatt i betraktning at det gamle fylkeshuset i Drammen av noen ble betraktet som uegnet.

Kanskje også Drammen og Lier på sikt foretrekker å være en del av nye Akershus (les Asker og Bærum) som de jo har et felles arbeidsmarked og kollektivmarked sammen med.

Et annet argument synes å være manglende demokrati, men så vidt jeg kjenner til eksisterer det ikke noe maksantall m.h.t. demokrati verken når det gjelder folketall eller areal. Denne problemstillingen ville i så fall vært mye mer interessant i.f.m. kommunestørrelsen som jo varierer svært mye, men så lenge storsamfunnet er villige til å betale kostnadene med mer en 200 minikommuner i demokratiets navn, så blir det vel som før.

DT -LEDER:

Les også

Debatten om fylkeskommunens eksistens bør starte nå

Lars Sponheim sa en gang; «hver mann sin egen høne», og kanskje skulle hver person hatt sin egen ordfører.

Det hadde blitt demokrati, det.

Jeg oppfordrer alle folkevalgte fylkestingsrepresentanter til å ta selvstendige valg, og ikke bli klakører i denne saken. Det vedtak dere gjør må stå seg over tid og ikke bidra til mer politikerforakt.

LES OGSÅ: