– Jeg føler at de forsøker å finne noe for å sverte meg

Den tiltalte dyrlegen og hans forsvarere mener at Økokrim er ute etter ham, og at mesteparten av saken burde vært henlagt.