hevder ordfører Kari Anne Sand i Kongsberg (Sp) at Viken er Høyres hjertebarn fordi vi mener oppløsningen av Viken er for kostbart og uhensiktsmessig. Kari Anne Sand kan ikke følge særlig godt med, alle vet at Høyre mener at vi ikke har behov for et fylkeskommunalt forvaltningsnivå.

Men i den virkeligheten vi tross alt er i, og som vi må forholde oss til, eksisterer fortsatt fylkeskommunene. Det er ikke flertall i Stortinget for å ha to forvaltningsnivå i Norge.

Kari Anne Sand synes det er trist at Høyre gikk for en politikk som ikke skulle kunne reverseres hvis det kom nye stortingsflertall som ønsker noe annet. Høyre vil selvsagt bøye seg for Stortingets vedtak. Men Sand kan heller ikke her ha fulgt godt med. I deres egen regjeringserklæring står det at Viken kan oppløses dersom Viken vil. Kommuner og Viken fylkesting skal mene noe om dette.

Dette er det nå Senterpartiet som overkjører. Mener Senterpartiet at vi ikke skal ha en åpen debatt? Mener Senterpartiet at regjeringen ikke skal ta hensyn hva politikerne i Viken fylkesting mener?

Sand mener at oppdelingen neppe vil koste mye over 300 millioner kroner, siden de tre fylkeskommunene vil samarbeide om IKT-løsninger som Viken har opprettet og brukt penger på. Ja, det blir svært dyrt å lage nye IKT-løsninger for Buskerud, Akershus og Østfold fylkeskommune. Det blir også dyrt å lage en kvasiorganisasjon som skal arbeide med IKT.

Vi anbefaler at Senterpartiet leser utredningen av administrasjonen i Asker kommune i anledning kommunestyrets behandling av saken. Utredningen kom tirsdag. Den forteller i klartekst at det er særlig Buskerud som vil tape stort på oppløsning. Buskerud fylke vil ikke ha midler til planlagte investeringer fra og med 2025. Buskerud vil ha et merforbruk, eller «underskudd», årlig på mellom 10 og 60 millioner kroner i perioden.

Videre vil Buskerud miste inntekter siden Hurum og Røyken nå er i Akershus. Lavere befolkningsgrunnlag i Buskerud gir lavere nivå i frie inntekter for Buskerud på rundt 290 millioner kroner årlig.

Dette bør bekymre ordføreren i Kongsberg, men nevnes ikke med et ord.

Kan Senterpartiet garantere at regjeringen tar denne regningen? Nei, det kan de ikke. Vi minner om at staten ikke har egne penger, det er våre penger. Oss vanlige folk. Og det er penger som kan komme innbyggerne til gode. Det vil gi bedre skole, utbedring av veier og mer til kultur.

Nytt fylkeshus er en bekymring for Senterpartiet. Vi konstaterer at fylkesråd for finans i Viken, Edvin Søvik (Ap), er tydelig på at utgiftene til nytt fylkeshus og utgiftene til oppløsning av fylket, ikke kan sammenlignes.

Et nytt fylkeshus skal etter planen betales gjennom salg av Vikens lokaler i Galleri Oslo og sparte leieutgifter. Derfor ville det ikke gi Viken økte utgifter. Dette er sjekket i Faktisk.no. De avkler finansminister Vedums uriktige svar til NRK om regningen på fylkesoppløsningen og kostnadene på fylkeshus i Viken.

Når ordføreren i Kongsberg legger frem sak om oppløsning av Viken til kommunestyre er det ikke administrasjonen som legger frem, men ordfører selv med et partsinnlegg om å oppløse Viken. Dette virker desperat.

LES OGSÅ:

Les også

Buskerud vil klare seg godt økonomisk