Siden 1989 har det vært arrangert skolevalg. I årets valg har 393 skoler deltatt, og rekordmange har valgt å gjennomføre valget elektronisk i år.

Ved forrige stortingsvalg i 2017 deltok 385 skoler med nesten 187.000 elever, ifølge Norsk senter for forskningsdata (NSD). I dag gjennomføres skolevalget ved minst ni av ti norske videregående skoler. De fire siste valgene har deltakelsen vært på over 80 prosent.