– Dette burde være lett skuring. Det er stort flertall for dette på Stortinget, sier Mímir Kristjánsson til FriFagbevegelse.

Før spørretimen onsdag overleverte han et forslag om saken til stortingspresidenten.

I februar vedtok Stortinget enstemmig et anmodningsvedtak om å gi feriepenger til dem som har vært ledige i koronatiden.

Men verken Solberg-regjeringen eller Støre-regjeringen har fulgt opp vedtaket.

Rødt vil derfor at feriepenger på dagpenger gjeninnføres som en permanent ordning. Ordningen ble fjernet av Solberg-regjeringen i 2015.

Ifølge Kristjánsson straffes de arbeidsløse dobbelt opp:

– Først mister de jobben, deretter mister de ferie når de kommer seg tilbake i jobb. Det går ikke bare utover de arbeidsløse selv, men også deres barn og familier, sier han.