I sedvanlig populistisk stil, skriver Frps Morten Wold (stortingsrepresentant for Buskerud) i et innlegg i Drammens Tidende at stortingsflertallet og regjeringen svikter norske leger, og ikke er opptatt av fastlegenes ve og vel.

Rollen som legenes ridder kler Wold dårlig, all den tid hans eget parti fremmet lovforslaget, og så stemte for loven som gir myndighetene mulighet til å ilegge legene gebyr for feil forskrivning av blåresepter. Det var den borgerlige regjeringen med Frps støtte som utarbeidet forskriften som fastsatte de svært høye gebyrene på over 200.000 kroner.

Regjeringen har allerede startet opprydningsarbeidet og igangsatt en bred høring, da blir det vanskelig å ta Frps forslag seriøst. Heldigvis er stortingsflertallet enig med regjeringen i at saken fortjener en grundig prosess.

Datteren til John Ivar ble utsatt for et seksuelt overgrep på skoleveien: – Kommunen har sviktet totalt

Det er en av regjeringens hovedprioriteter å styrke fastlegeordningen, men Wold gjør en feilkobling ved å knytte overtredelsesgebyret til fastlegeordningen. Overtredelsesgebyret gjelder alle leger som har forskrivningsrett, uavhengig av ansettelsesform og arbeidssted.

Regjeringen er opptatt av at denne ordningen ikke skal praktiseres urimelig. Derfor har vi satt forskriften på vent slik at ingen leger kan ilegges et overtredelsesgebyr.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å lage høringsnotat med forslag til regelverksendringer. Vi sikter mot å sende forslagene på høring høsten 2022. Dersom det i høringsprosessen dukker opp momenter av betydning for lovhjemmelen skal vi se nærmere på disse, og vi vil komme tilbake til Stortinget dersom de bør ta stilling til saken på nytt.

Det blir i så fall Stortinget som da må ta stilling til en eventuell lovendring.

Jeg håper med dette at Morten Wold er ferdig med å slå inn åpne dører. Det kan gi strekksmerter i armen, noe som kan gi behov for smertestillende medisiner. På hvit resept.

LES OGSÅ: