Nå har vi fått en periode med flott sommervær. Men med sommerværet kommer også den årvisse motorsykkelterroren i Rosenkrantzgata.

Det er en ikke ubetydelig andel av motorsyklene som bråker noe infernalsk når de raser gjennom gata. Det er ingen annen trafikk som tilnærmelsesvis kommer opp mot støynivået fra disse syklistene. Selv ikke tunge anleggsmaskiner som tidvis passerer bråker like mye.

Det er åpenbart at disse motorsyklene ikke tilfredsstiller de tekniske kravene til støydemping. I tillegg drives det ruse-kjøring med disse syklene, som er sterkt i strid med trafikkreglenes krav om hensynsfull kjøring. Denne ruse-kjøringen burde kvalifisere til inndragning av førerkortet.

Drammens Tidende har tidligere tatt opp trafikkstøyen i Drammen, og konfrontert politikerne om problemene. Politikerne svarte da at det var politiets oppgave å påse at støybegrensingskravene ble overholdt.

For to år siden kontaktet jeg politiet i Drammen om motorsykkelstøyen i Rosenkrantzgata. Det var ikke fruktbart. Jeg forsto det slik at byens støyproblemer ikke var en prioritert oppgave for politiet. Når det faktisk er slik, så bør Drammen kommunestyre ta kontakt med politiet, og sørge for at støyproblemene blir opp-prioritert. Og hvis dette ikke gir noen forbedring, så bør Rosenkrantzgata stenges for motorsykler, selv om dette også vil føre til omveier for de syklistene som oppfører seg lovlig.

Ettersom det er snakk om motorsykler som ikke tilfredsstiller de tekniske kravene, er det også behov for at Statens vegvesen kommer på banen. I tillegg til å være ute på veiene, bør vegvesenet aktivt innkalle til kontroll av sykler i nærområdet. Det er en tre-fire sykler i vårt nabolag som jeg mistenker at ikke holder mål.

Jeg foreslår at politi og vegvesenet stiller opp kamuflert i veikrysset mellom Rosenkrantzgata og Henrik Ibsens gate på en solrik ettermiddag eller kveld, og sørger for at bråkmakerne blir fjernet fra trafikken. Inndra syklene og førerkortene!

Jeg foreslår videre at Drammens Tidende eller Drammen kommunes tekniske etat foretar lydbåndopptak av støyen i angjeldende veikryss, slik at man får dokumentert problemet. For øvrig er å si at det ikke er bare lydnivået som er plagsomt.

Motorsykkelstøyen har også et svært enerverende lydbilde, som tidvis også er iblandet rådebank og ettertenning i eksospotta. Det er så man spretter i stolen hver gang syklene akselererer for full pinne ut fra veikrysset.

Politikere: Vis at dere bryr dere om byens befolkning. Sørg for at beboerne langs Rosenkrantzgata får en mer fredfull sommer i år.