Det er på ingen måte overraskende at Tore Morten Wetterhus, adm.dir. i Glitre Energi Nett, i Drammens Tidende har behov for å gi en rosenrød fremstilling av det nye systemet for nettleie, som trer i kraft 1. januar 2022. Noe annet ville vært oppsiktsvekkende med tanke på den forhistorien dette har.

Vi kan fort bli enige om at det er viktig å utnytte kapasiteten i kraftnettet best mulig og at økt energiøkonomisering er vesentlig. Men Wetterhus unngår helt å komme inn på det som var min hovedinnvending – nemlig at nettleien for kundens høyeste forbruk i kun en klokketime, også blir nettleien for hver eneste time hele resten av måneden.

LES OGSÅ:

Les også

Ny beregning av nettleien må utsettes

Det spiller ingen rolle for denne beregningen om du bruker langt mindre strøm i den gjenværende del av måneden, som faktisk utgjør hele 99,85 pst av tiden. Man blir altså fakturert for å belaste nettet for mye mer enn hva man i virkeligheten gjør.

Derfor er det betimelig å spørre om den nye nettleiemodellen er så «rettferdig, påvirkbar og økonomisk overkommelig for kundene» som Wetterhus hevder.

Det er ikke noe nytt at man i en viss grad selv kan styre sitt strømforbruk – slik har det alltid vært. Men svært mye utstyr går på termostater som slår inn og ut. Og kanskje særlig yngre familier står i ei hektisk tidsklemme, hvor mange gjøremål som matlaging, klesvask, oppvask, fritidsaktiviteter etc. må utføres på relativt kort tid. Da er det ikke alltid enkelt å følge så godt med at man unngår en ekstra høy forbrukstopp.

Da er det fort gjort at man uheldigvis spretter et trinn høyere opp på prisstigen likevel. Dette var også begrunnelsen for at Gudbrandsdal Energi nå har gått ut og advart mot konsekvensene av det nye nettleiesystemet (P4-nyhetene 16.12.). Også innen bransjen øker med andre ord bekymringen for hvilke utslag dette får.

«Nettselskapenes inntekter øker ikke som følge av ny modell, vi skal samlet sett hente inn samme beløp uavhengig av modell» skriver Wetterhus. Mon det? Samme dag som dette sto på trykk i Drammens Tidende avis (16. desember) mottok jeg en e-post fra et annet nettselskap i østlandsområdet. E-posten avsluttes med et budskap som ikke er til å misforstå: «Med ny modell vil nettleien generelt øke med 6,4 pst. for året 2022».

Med alt det fokus som har vært på strømprisene den seinere tida, er det nok mange som vil lese strømregningene nøye framover. Jeg tipper mange vil sammenligne kostnadene mellom gammelt og nytt system for nettleie når nye fakturaer kommer. Så får vi se hva «fasiten» viser etter hvert.