Slik blir brakkehotellet i Drammen

I løpet av en måned kan et brakkehotell med plass til 132 anleggsarbeidere på Rundtom stå ferdig hvis Drammen kommune gir alle dispensasjoner som skal til. Veidekke, som er tildelt alle tunnelarbeider i jernbaneprosjektet, sier plasseringen av brakkene på Rundtom er fordelaktige.