Rundtom kan få brakkeby for jernbanetunnelen

Veidekke kan komme til å legge en brakkeby for tunnelarbeidere med 132 rom til et område på Rundtom like ved Tangenkaiene. Det vil i årevis betyr et oppsving for nærområdet.