Norge trenger en rusreform, men vi trenger ikke den rusreformen som regjeringen foreslo. Vi trenger en hjelpereform, ikke en avkriminaliseringsreform.

Det er mange som i det siste har tatt til orde for at rusmisbrukere trenger hjelp, ikke straff. Det er mye riktig i dette, men dersom man mener dette, så bør man starte med å få på plass et mye bedre hjelpetilbud.

Det er ikke tvil om at det har vært andre ting enn hjelp som har vært hovedfokuset i utarbeidelsen av regjeringens forslag. Det er sterke krefter i regjeringspartiet Venstre som ønsker å gå mot legalisering av narkotiske stoffer. Når de nå skulle lage en reform, så var det viktig å ivareta flere kryssende interesser. Derfor har resultatet blitt en dragkamp mellom legaliseringsforkjemperne i Venstre, og de konservative i KrF og deler av Høyre.

Buskerudbenken - Jon Helgheim

Hver uke skriver en representant fra buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriver Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet.

Kommende uke er det Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet som har ordet.

Legalisering av narkotiske stoffer høres dramatisk ut, og jeg er ingen stor tilhenger av det, men jeg kan helt fint se fordelene som det kunne gitt. En av de store ulempene dagens ruspolitikk gir, er at omsetning og salg av narkotiske stoffer helt og holdent er overlatt til kriminelle, og etter så mange års kamp mot salget, må vi innse at den kampen vinner vi aldri. Salgsmarkedet for narkotika kan være brutalt og fører mange ut i dype og farlige konflikter.

Den andre ulempen med dagens politikk er at det ikke medfølger noen kvalitetskontroller, veiledning eller troverdig informasjon om stoffene man kjøper illegalt. Dette gir svært usikker og risikofylt bruk. Du vet aldri hva du får og dette kan være årsaken til mange overdoser og varige skader.

Legalisering kunne gitt tryggere omsetning og bruk. Likevel kan legalisering føre til lavere terskel for å starte, og en slags ufarliggjøring av narkotiske stoffer, noe jeg er bekymret for.

Mer fra Jon Helgheim:

Les også

Hvorfor flytter ikke den innvandringsliberale eliten med barna sine til en innvandrerbydel?

Det har kommet mange påstander om at straff ikke hjelper. Nei, for mange hjelper ikke straff. Men, for ganske mange, inkludert meg selv, var muligheten for straff og vissheten om at besittelse og bruk er straffbart, noe som gjorde at man holdt seg unna.

Spør man en tung rusmisbruker om straff holdt han eller hun unna, så er svaret åpenbart nei. Spør man meg og veldig mange andre, så ville svaret åpenbart vært ja. Avkriminalisering vil sannsynligvis gjøre det litt enklere å starte med rusmidler.

Med legalisering på den ene siden, og straffesporet på den andre siden, så kunne man kanskje tro at et sted midt mellom er riktig. Slik er det dessverre ikke. Forslaget regjeringen la fram fjerner bare straffen for brukerdoser, det vil fortsatt være ulovlig å selge. Dermed vil alle ulempene med det brutale og kriminelle salgsmarkedet opprettholdes, samtidig som det allerede nå som hovedregel praktiseres påtaleunnlatelse mot rusmisbrukere i stedet for straff. Man havner ikke i fengsel for å bli tatt med litt dop til eget bruk i dag heller, men man kan bli pålagt et oppfølgingsregime i stedet for straff. Så hva har man egentlig løst?

Jo, vi sitter igjen med en reform som har fjernet de største fordelene ved begge sporene, uten at det ligger noe mer hjelp i denne reformen. En times samtale med en kommunalt ansatt vil ikke gjøre noen forskjell. Da er det faktisk bedre oppfølging i dag, ved at man som ung misbruker kan bli tatt for besittelse og bruk, og bli pålagt oppfølging i form av urinprøver eller lignende, i stedet for straff.

Det finnes en gruppe som vil tjene på den foreslåtte avkriminaliseringsreformen, det er dopselgerne. Siden det i praksis vil bli umulig å straffe noen som blir tatt med mengder under de foreslåtte terskelverdiene, kan dopselgerne enkelt tilpasse hvor mye de har på seg av gangen, og dermed unngå straff om de blir tatt. Er det noe vi vet, så er det at kriminelle raskt tilpasser seg smutthull i regelverket, og dette blir intet unntak.

Det er ikke veldig mange år siden vi hadde enorme problemer med utenlandske dopselgere på «hvert gatehjørne», som hadde tilpasset seg daværende regler. En av grunnene til at dette problemet ble løst, er at disse svært hyppig sendes ut dersom de blir tatt med små mengder narkotika. Terskelen for å bli sendt ut for besittelse av narkotika, er i noen tilfeller lavere enn regjeringens foreslåtte terskelverdier for hva man straffefritt kan oppbevare. Dermed ville man i mange tilfeller gjort det umulig å sende ut kriminelle dopselgere bare de tilpasser seg det nye regelverket.

Dette er grunnen til at Fremskrittspartiet sier «ja» til hjelpereform og «nei» til avkriminaliseringsreform.


Nyhetssaker om rus og rusreformen:

Andre innlegg fra Buskerudbenken:

Les også

Avkriminalisering av narkotika betyr ikke fri flyt, men det vil redde liv

Les også

Arbeiderpartiet bryter aldri et skatteløfte

Les også

Matproduksjonen i Lier er helt avhengig av utenlandske bosatte arbeidsfolk

Les også

Sosial ulikhet og barnefattigdom i Drammen by – elefanten i rommet