Skriver kontrakter mot bruk av narkotika i russetiden: – Veldig nobelt og fint det, men...

Denne russen har ett budskap: Ikke bruk narkotika.