Russen etterlyser svar: – Det siste jeg vil er å ta avgjørelser som ikke kan gjøres om på

Russen i Drammen velger å avvente før de kan si at russetiden avlyses. Samtidig sier presidenten at russen er motiverte til å gjøre sitt beste i situasjonen.