«Kunsten å innrømme at du tar feil, når du er overbevist om at du har rett», heter det i Tess-gründer Erik Jølbergs ti bud.

De er slått opp på Lier-selskapets nettsider for å formidle til ansatte og omverden hvilke verdier bedriften er tuftet på. Tess er et av regionens industrilokomotiver, med en omsetning på 3,5 milliarder kroner og hadde i fjor et resultat på 165,6 millioner.

Jølberg hadde neppe sett for seg at det var han selv som i full offentlighet skulle utfordres i denne vanskelige kunstformen, mannen som også har utformet den noe kryptiske leveregelen om at i Tess deltar man ikke i «de negative tidene».

Men i pandemien må alle delta i dugnaden, også bedriftsledere hvis ledelsesfilosofi tilhører en svunnen tid. Det gjelder uansett hvor negativt det måtte påvirke salget, kundeforholdet eller bunnlinjen. Og uansett hvor mye du misliker hjemmekontor.

Allerede i mars raslet Jølberg med lønnskutt på opptil 50 prosent til ansatte som ønsket å jobbe hjemme. Da forholdene ble omtalt i Drammens Tidende, gjorde han imidlertid retrett. Etter at smittetallene begynte å stige igjen i høst, og myndighetene på nytt ba arbeidsgivere innføre hjemmekontor, har Jølberg nok en gang tråkket i Lier-salaten. Nå krever han at det er de ansatte som må søke om å jobbe hjemmefra, og dokumentere behovet.

En helt feil tolkning av forskriften som Lier kommune vedtok i forrige uke, mener samtlige advokater og arbeidsrettseksperter Drammens Tidende har snakket med. For her skyver arbeidsgiver alt ansvar over på de ansatte, stikk i strid med intensjonen i forskriften.

Det bygger verken tillit i egen organisasjon eller til omverden, en tillit bedriftene mer enn noen gang er avhengig av for i det hele tatt å komme helskinnet gjennom krisen vi er en del av.

Ifølge Jølberg begrunnes de fleste søknadene om hjemmekontor med at de ansatte skal ivareta foreldre eller barnehagebarn. Men det er jo nettopp slik det moderne arbeidslivet i koronaens tid har blitt, noe de fleste arbeidsgivere klarer å legge til rette for. Noe annet vitner om en total manglende forståelse for hvordan det går an å kombinere jobb og familieliv.

Kanskje er det oppgaver blant de kontoransatte hos Tess som det er vanskelig å utføre hjemmefra, men bevisbyrden ligger i så fall hos arbeidsgiver.

Det kan i dette tilfelle virke som om det er viljen, mer enn evnen, det står på for ledelsen i Tess. At Jølberg tenker på hjemmekontor mer som gjemmekontor, der lite blir gjort og produktiviteten svinner. Eller er man redd for å miste kontrollen? Selv beskriver han åpne kontorlandskap som firmaets IQ, og den mest effektive måten å jobbe på.

Men månedene med lockdown har gjort denne typen fordommer til skamme. Forskere som har undersøkt arbeidsforholdene til folk som de siste månedene har tilbragt arbeidsdagene innenfor husets eller leilighetens fire vegger, forteller at vi er like produktive som ellers, at vi omstiller oss raskt, at kontakten med kolleger fint løses med videoutstyr og gode arbeidsverktøy og at ansatte er til å stole på. Ifølge en undersøkelse utført av McKinsey konkluderer med at ledere nå har en mulighet til å gripe mulighetene som hjemmekontoret gir.

Selvsagt finnes det ulemper med hjemmekontor. Psykologene har for eksempel minnet oss på hvor avhengig vi mennesker er av sosial omgang, å se ansiktsuttrykk og ha øyekontakt, og at møter på Zoom aldri kan erstatte fysiske møter. Men det er neppe dette som vekker størst bekymring hos Jølberg, som i alle fall utad ser ut til å ha vært mest bekymret for bunnlinjen. Naturlig nok.

Ordfører i Lier Gunn Cecilie Ringdal varsler nå at kommunen vil følge opp lokalt næringsliv for å sørge for at bestemmelsene om hjemmekontor blir fulgt opp, og for å utveksle tips og triks for hvordan man løser det.

Det må i så fall føles ekstra ydmykende at kommunen vil ta spesifikk kontakt med Tess for å forsikre seg om at de har forstått alvoret.

«Jeg syns ikke det er feil», svarer Erik Jølberg på kritikken.

Det kan kanskje være på sin plass å minne om bud nummer fem: kunsten å innrømme feil – selv når du mener at du har rett.

Les også: