Jeg er glad for at Frps Kristin Gjerde tror at min innflytelse som SVs «barnehagetalsmann» på posisjonens budsjetter er så stor at det kan kalles Åse Lunds budsjett.

Men - posisjonens budsjett er ikke mitt budsjett aleine. Det er blitt til gjennom et samarbeid mellom fem partier, og da veit alle med erfaring fra politikken at man må svelge noen kameler, noen ganger ta til takke med smuler, men også kan slå seg på brystet fordi man får viktige gjennomslag. Sånn er det også for SV.

I Åse Lunds budsjett, derimot, ville jeg ikke tatt til takke med smuler i barnehagebudsjettet. I det budsjettet ville jeg fjerna rammekutta og attpåtil økt ramma for å øke bemanninga utover minstenormen. Men jeg ville ikke saldert budsjettet med kutt i sosialhjelp, gratisplasser i barnehage og SFO, og ansettelseskutt, som Frp.

SVs løsning er ikke å ta fra de som har minst i en kommune som topper fattigdomsstatistikken. Så lenge vi har en regjering som kutter i kommunale bevilgninger, ser ikke SV noen annen mulighet for å skaffe kommunen flere penger enn å innføre en sosialt rettferdig eiendomsskatt. Det kan gi oss noen etterlengta millioner, som blant annet kan gå til å øke bemanninga i barnehagene.

Det vil også gi de private barnehagene økte bevilgninger, all den tid deres tilskudd beregnes ut fra kommunens to år gamle budsjetter. For to år sida var det et annet politisk flertall i Drammen. Høyresidas arv er en barnehagesektor som driver mer effektivt enn de fleste. Den arven må de private barnehagene slite med nå.

Les også

Kommersialisering av barnehager - SVs eget valg

Les også

Kommunal eller privat barnehage? Ja takk begge deler