Sa nei til kjempesalg: Kommentaren fikk latteren til å runge

Frp fikk motbør da de ville selge kommunens eiendomsutvikler. Flertallet vil derimot doble satsingen på gang- og sykkelvei. De ber rådmannen sette av 20 millioner kroner årlig i budsjettet.