30-årsjubileet til Eiker Rock er vel overstått. Tretti års erfaring og ett års planlegging kulminerte i en arbeidsintensiv uke toppet av to dager med folkefest og rock´n roll. Vi er fornøyde, men må også stadfeste at innsatsen til artister, crew og frivillige til dels havnet i skyggen av en kulturdebatt som etter hvert levde sitt eget liv.

Vi skal være de første til å innrømme at vi ble tatt på senga av mengden reaksjoner som kom på vår boikott av Drammens Tidende. Innledningsvis ble det av avisa selv avfeid som et PR-stunt, og grepet ble i en debatt på NRK Buskerud kalt latterlig og gammeldags av ansvarlig redaktør Espen Sandli.

Vi står fast på at det ikke var et stunt, men uavhengig av om vi får overbevist Sandli om nettopp det, er det viktigste nå at reaksjonene fra kulturlivet lokalt og nasjonalt ikke blir vurdert på samme måte.

Det faktum at debatten etter hvert levde sitt eget liv, eksemplifisert ved at artikkelen om boikotten på nrk.no i skrivende stund er lest av , kan ikke være et tegn på noe annet enn at medienes dekning av kulturlivet er noe som engasjerer, og at Drammens Tidende skylder både lokalsamfunnet generelt og det lokale kulturlivet spesielt å møte frustrasjonen med en mindre arrogant holdning enn den som har blitt utøvd fram til nå.

Eiker Rock står fast på at intensjonen var å få fokus på problematikken, og få i gang en debatt. Nå som vi er ferdig med festivalen er vi klare for å ta den debatten, men vi kan ikke gå videre alene. Vi har derfor allerede tatt initiativ overfor Drammen Kulturråd om hva som burde komme nå, og hvordan vi får til en konstruktiv dialog både mellom kulturlivet i kommunen og Drammens Tidende, og innad i kulturlivet. Det er derfor viktig at alle som har latt seg engasjere i denne saken holder på det engasjementet, og bidrar i debatten.

Les flere debattinnlegg og kronikker

I juni 2021, under Kulturytring, deltok Sandli i en debatt initiert og arrangert av Drammens Tidende med tittel «Må kunstnere dele sine mørkeste sider for å få avisomtale? Kan de ikke bare snakke om kunsten sin?» Spørsmålet er vel ikke noe mindre aktuelt i dag.

Vi i Eiker Rock har sagt både A, B og C, og nå er vi klare for å si «debatt». Drammens Tidende har i flere artikler i forbindelse med boikotten uttrykt at de ønsket seg bedre og tettere dialog med oss i forkant av festivalen. Det ser vi på som positivt, og vi håper avisa kan strekke det ønsket til å gjelde etter festivalen også.

Men da må de også komme til bordet med en endret holdning. For det eneste initiativet som har kommet fra avisa etter festivalen, er deres deling av Eikerbladets sak om Eiker Rock på sine egne sider. Stikk i strid med våre ønsker, og uten å nevne boikotten med et ord.

Vi skulle gjerne ha kalt grepet komisk, men respektløst og arrogant er mer betegnende. Vi håper en avis som Drammens Tidende i tida fremover vil komme med bidrag som er avisa mer verdig, og som utviser litt mer respekt for aktører i lokalt kulturliv.

Les også disse sakene