Saksbehandler varsler om sjefer – mener hun blir brukt som syndebukk

En saksbehandler i Drammen kommune har rapportert to overordnede til Varslingsrådet. Hun mener ledelsen har gitt uriktige opplysninger til politikerne.