Tar av bompengene fra Oslofjordtunnelen for å bygge gang- og sykkelvei i Frogn

Regjeringen ønsker å ta 52 millioner kroner av det som ble betalt inn for mye i bompenger fra Oslofjordtunnelen til å bygge gang- og sykkelvei i Frogn.