Vil ha en ny ringvei rundt Oslo for alle de som ikke vil kjøre inn til hovedstaden

PÅ IDÉSTADIET: Slik kan en mulig Ring 4 som snor seg rundt Oslo bli.

PÅ IDÉSTADIET: Slik kan en mulig Ring 4 som snor seg rundt Oslo bli.

Artikkelen er over 1 år gammel

Fylkesordførerne i Buskerud og Østfold lanserer tanken om Ring 4.

DEL

Det finnes allerede tre ringveier i og rundt hovedstaden. Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) i Buskerud og Ole Haabeth, fylkesordfører i Østfold (Ap), ønsker seg en fjerde, som skal gå i en enda større ring rundt Oslo.

Tanken er at denne ringveien skal avlaste veinettet i hovedstaden for gjennomgangstrafikk, og at de som skal til kommunene rundt skal slippe å kjøre inn til Oslo. Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud, sier at det er Buskerud og Østfold fylkeskommuner, samt flere kommuner rundt Oslo, som nå løfter fram forslaget.

– En ringvei som dette er sårt tiltrengt. Særlig med tanke på godstrafikken som skal til kommunene i Østfold, Akershus og Buskerud - som ikke egentlig ikke trenger å kjøre innom Oslo. Behovet for transport i Buskerud, Østfold og Akershus har eksplodert de siste årene, så miljømessig er dette også et godt forslag. En ringvei som dette er noe jeg har veldig tro på, og som jeg skal jobbe mye med fremover, sier han til Drammens Tidende.

Ryberg mener en ring 4 vil gi sammen trafikkløsning som i flere andre europeiske storbyer:

– I dag går veinettet i en stjerneform ut fra Oslo, hvor svært mange kjører via midten – Oslo. En ring 4 rundt Oslo vil kunne samle opp trafikk fra samtlige store veier i hele Sør-Norge, og lede trafikken utenfor hovedstaden.

– Deler av ringveien ferdig utbygd

Politikere, næringslivsfolk, LO og NHO diskuterte Ring 4 under et seminar i forbindelse med skiflygingsrennene i Vikersund forrige fredag. Ryberg sier at de ennå ikke har diskutert ringvei-forslaget med fylkesordføreren i Akershus.

– Men flere andre fra Akershus var til stede i Vikersund. Jeg har generelt fått mange gode tilbakemeldinger på ringvei-forslaget, sier han.

Ryberg peker på at en rekke veiprosjekter i ring rundt Oslo, som nå er under planlegging eller bygging, til sammen kan være med på å danne Ring 4. Han mener derfor at deler av ringveien allerede er ferdig utbygd. 

– Blant annet har riksvei 35 mellom Hokksund og Åmot kommet langt, og veiparsellene opp mot Hønefoss og mot Hadeland. Det er nok særlig behov for å utbedre veinettet ned til Østfold. Flere av veiprosjektene som kan bli til den nye ringveien ligger allerede i Nasjonal Transportplan (NTP), men hele den store tanken om ringveien 4 må også inn her. Regjeringa mottar innspill til Nasjonal Transportplan i hele år. Dette er bare første steg på veien mot den nye ringveien, sier Ryberg.

Andre sentrale, pågående prosjekter som ifølge initiativtakerne også kan inngå i en fremtidig Ring 4:

 • Oslofjordtunnelen – planlegging av nytt løp. Utvidelse til fire felts vei.
 • E134 Lier, Dagslett – E18: Ny firefelts vei.
 • Rv. 35 Hokksund – Åmot. Statens vegvesen presenterer traséforslag i mars.
 • Ringerike og Jevnaker: Byggestart Eggemoen – Olum 2019. Nymoen – Eggemoen under planlegging
 • Roa – Gardermoen – Romerike. Ferdig utbygd vei.

VIL HA NY RINGVEI: - I dag går veinettet i en stjerneform ut fra Oslo, hvor svært mange kjører via midten – Oslo. En ring 4 rundt Oslo vil kunne samle opp trafikk fra samtlige store veier i hele Sør-Norge, og lede trafikken utenfor hovestaden, sier Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud.

VIL HA NY RINGVEI: - I dag går veinettet i en stjerneform ut fra Oslo, hvor svært mange kjører via midten – Oslo. En ring 4 rundt Oslo vil kunne samle opp trafikk fra samtlige store veier i hele Sør-Norge, og lede trafikken utenfor hovestaden, sier Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud. Foto:

 

En vitamininnsprøyting

En Ring 4 vil kunne gå gjennom over 30 kommuner i dagens Buskerud, Akershus og Østfold. Det vil være en viktig daglig vei for over godt over én millioner mennesker, pluss hele Oslos befolkning, heter det i pressemeldinga.

– Jeg håper nye Viken kan jobbe med å se samferdsel i Viken i større sammenheng, slik som for eksempel ring 4, sier Østfolds fylkesordfører, Ole Haabet (Ap).

– Ringveien kan gi en skikkelig vitamininnsprøyting til flere av disse kommunene, mener Ryberg. 

Ideen om ringveien er ikke helt ny, det var en debatt om dette også i 2004- 2005, skriver Aftenposten. Ryberg sier at ringvei-ideen har blitt ytterligere aktualisert på grunn av det nye fylket Viken, som fra 1. januar 2020 skal bestå av Buskerud, Østfold og Akershus.

– Av og til må man løfte fram og pusse støv av gamle ideer. I store samferdselsprosjekter må man ha stayerevne, for det tar tid. Kanskje er det Ring 4 som skal klare å binde sammen nye Viken fylke samferdselsmessig, sier han.

Her er de sentrale tilførselsveiene som kan treffe Ring 4: 

 • E18 til Vestfold, Telemark og Sørlandet.
 • E134 Haukeli. Hovedstamvei østvest til Stavanger, Haugesund og Bergen.
 • R7 til Hallingdal, Hardangervidden og videre til Vestlandet.
 • Rv7/rv52. Hemsedalsfjellet. Til Sogn og Fjordane og Møre og Romdsdal.
 • E16 til Valdres, Filefjell og Vestlandet.
 • Rv. 4 over Hadeland til Gjøvik og Oppland.
 • Ny E16 over Sollihøgda til Hønefoss.
 • E6 til Gudbrandsdalen, Trøndelag og Nord-Norge.
 • Rv. 4 Østerdalen.
 • E6, E16 og E16 fra Sverige.

   

Artikkeltags