I sin leder skriver politisk redaktør Hege Breen Bakken om Drammen videregående skoles nye status som universitetsskole og mulighetene det kan gi for å utvikle kunnskapsbyen Drammen.

Drammen videregående har rekruttert ungdommer til høyere utdanning i over 200 år. Som en av fem fikk byen vår et ærefullt tilskudd til skolemangfoldet ved at Drammen lærde skole ble etablert i 1816. I dag er vi en av landets største studieforberedende skoler, og har gitt betydningsfulle bidrag i samfunnsbyggingen.

Drammen by har derfor en stolt skoletradisjon, og vi er opptatt av å forvalte arven på en god måte. Dette er et viktig bakteppe for avtalen med Universitetet i Sørøst-Norge (USN) som gir oss ny status som universitetsskole.

Videregående opplæring er inngangsbilletten til et aktivt liv i samfunn og arbeid. Og vi har ikke for mange med høyere utdanning i Norge, særlig ikke i vår region.

OECD viser til at sysselsettingsgraden er høy blant dem med høyere utdanning i Norge. Det betyr at relevansen til arbeidslivet er høy, og at det er behov for arbeidskraften som høyere utdanning kvalifiserer for. Det er i dag særlig stor etterspørsel etter sykepleiere, lærere og IKT- utviklere og analytikere. Det er derfor ingen motsetning mellom høyere utdanning og samfunnsnytten, snarere tvert imot.

En sentral del av formålet med universitetsskoleavtalen er at vårt samarbeid skal styrke opplæringen og legge til rette for mer sammenheng mellom videregående opplæring og høyere utdanning, og bidra til økt relevans til videre arbeidsliv.

Sammenhengen mellom videregående opplæring og høyere utdanning bør styrkes. Utover de formelle kravene, finnes det relativt lite kunnskap om hva det vil si å være studieforberedt. Det er ganske oppsiktsvekkende hvor liten oppmerksomhet det er rundt denne overgangen i utdanningskjeden. Dialogen med utdanningsmiljøene og det som er av forskning, peker på at elevene bør styrkes i akademisk skriving og lesing, og trene på metoder og tenkesett i ulike fag.

Disse punktene finner vi igjen i avtalen med USN der vi gjennom vårt samarbeid legger til rette for at elevene våre får innblikk i ulike forskningsfelt ved å besøke USN. De får gjennom foredrag, og ikke minst virkelighetsnære oppgaver trene på akademiske disipliner samtidig som de bidrar med kunnskap innen viktige samfunnsområder som velferdsteknologi, kommunikative ferdigheter, entreprenørskap og innovasjon, internasjonalt samarbeid og forståelse. For å nevne noen. Vi har også store ambisjoner om forsering for våre elever.

I tillegg til å styrke sammenhengen mellom videregående opplæring og høyere utdanning, er formålet med avtalen også økt relevans for videre arbeidsliv. Vi legger vekt på at også studieforberedende utdanningsprogrammer i større grad bør ta utgangspunkt i framtidas behov for kompetanse og ha tydeligere relevans for videre studier og arbeidsliv.

Vi ser store muligheter for at Drammen vgs og USN gjennom denne avtalen kan gå foran ved at vi utvikler temalinjer rettet mot studietilbud på USN og til og med kan utvikle nye utdanningstilbud sammen. Her vil vi invitere med oss et stort lag av lokale samarbeidspartnere.

Vi er glade for å være med i kommunens områdesatsing Strømsø 2030 og for samarbeid med spennende naboer som Atea, Strømsø United, Marienlyst skole og Drammen museum.

Felles for oss alle er at vi har en lokal tilhørighet i indrefileten av Drammen, nemlig Strømsø. I dette området fra Strømsø kirke til Papirbredden finner vi viktige utdannings- og kulturinstitusjoner i tillegg til et lokalt næringsliv med høy kompetanse. Vi har kalt dette området kunnskapsmila i Drammen etter inspirasjon fra The Knowledge Mile i Amsterdam.

Området i Amsterdam huser et stort antall innbyggere, studenter, ulike organisasjoner, hotell, museer, sosiale og offentlige institusjoner som går sammen om å forbedre og utvikle innovative løsninger på utfordringene i området. Stikkord er deling av kunnskap og utvikling av ideer på nye og åpne arenaer for samskaping.

Vi inviterer til et bredt samarbeid om å utvikle vårt felles nærområde i den retningen!

LES OGSÅ: