Beboere bekymret for forurensing på Kverntangen

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

På den gamle tomta til Sande Tresliperi har Nordre Jarlsberg Brygge AS (NJB) felt trær og foretatt tilbakefylling med stedlige masser. Beboere på Kverntangen mener arbeidet har medført vond lukt fra grunnen og utsig av forurenset væske fra området.