(Sande Avis)

Flere barneskoler i Sande har funnet rester etter «plumbobomber» på skolens område, opplyser lensmann Svein Helge Aas.

Dette er farlig. Innholdet er sterkt etsende og kan føre til skader på hud og slimhinner, sier han.

Aas tror skoleområdene har vært arenaer for disse bombene på ettermiddag og kveld, og at det er større barn og ungdommer som har stått for aktiviteten.

– Når de mindre barna kommer på skolen, finner de disse restene og tar på det, og kan da få skader, advarer Aas.

LES OGSÅ (SA+): Fikk kontroll på gressbrann

Kan bli blind

Han advarer sterkt mot «leken» som foregår som følger: Plumbo, eller andre etsende stoffer, blandes med litt vann i flasker eller andre lukkede beholdere. Det blir dannet gasser, slik at det eksploderer.

Eksplosjonen er ukontrollerbar og spruten går ut over et stort område. Treffer dette for eksempel øynene, så kan det i verste gi så stor skade at man kan bli blind.

Aas har henstillinger til flere enn ungdommen:

- Jeg ber foreldre om å følge med på hva ungdommen driver med og om Plumboen få stå i fred hjemme. Jeg går også ut ifra at dagligvarebutikker følger opp, ved ikke å selge slike varer til ungdommen. Jeg ber også om at publikum varsler politiet/lensmannskontoret om de ser slik aktivitet.